Hoppa till innehåll

Hastighetsbegränsningar under vintern och den mörka perioden införs igen

Publicerad 21.10.2021 15.39

Redan den här veckan börjar man på landsvägarna att övergå till sänkta hastighetsbegränsningar för vintern och den mörka tiden. Hastighetsbegränsningarna för vintersäsongen införs i hela landet senast i slutet av oktober. Lägre körhastigheter ger föraren mer tid att reagera på och agera i överraskande situationer.

När vintern kommer försämras väglaget och det blir dags att införa sänkta hastighetsbegränsningar i trafiken. Hastighetsbegränsningarna på landsvägarna sänks huvudsakligen till 80 kilometer i timmen, på vissa vägavsnitt till 70 kilometer i timmen. På motorvägarna sänks hastighetsbegränsningen till 100 kilometer i timmen. 

Vägar med hög säkerhet eller med små trafikmängder möjliggör vissa undantag från de huvudsakliga vinterbegränsningarna. Hastighetsbegränsningen på 100 kilometer på landsvägar hålls kvar på vägar där körriktningarna är separerade från varandra, till exempel med mitträcke, samt på vissa lågtrafikerade vägar, till exempel i norra Finland.  

På motorvägar kan de högsta begränsningarna hållas kvar fram till slutet av november på sådana körsträckor som har variabla hastighetsbegränsningar. På så sätt kan en högre hastighetsbegränsning fortsätta vara i kraft i goda körförhållanden under ett ljust dygn. 

I Finland återinförs sommarhastigheterna i regel i månadsskiftet mars-april, när dagarna blir längre och väglaget bättre.

Att köra säkert innebär också annat än att följa begränsningarna

Vinterbegränsningarna gör att det blir säkrare att röra sig i trafiken. Med hjälp av begränsningarna sparas uppskattningsvis upp till åtta människoliv per år och tiotals skador förhindras. De sänkta begränsningarna stöder också principerna för hållbar trafik, eftersom till exempel bränsleförbrukningen och utsläppen minskar och vägbeläggningen inte slits ut lika snabbt.  

Förutom att följa hastighetsbegränsningarna är det även viktigt att iaktta andra trafikregler och god praxis under vintersäsongen. För att köra säkert måste man ibland hålla en betydligt lägre hastighet än vad hastighetsbegränsningsmärket tillåter. När man kör ska man ta i beaktande väderleksförhållandena och sikten. 

Under vintern sker en allt större del av färden under den mörka tiden. "När man ännu kombinerar mörker med regn eller slask kan sikten tidvis vara mycket dålig, och det är svårt att urskilja andra trafikanter, såsom fotgängare och cyklister", berättar Tuomas Österman, expert på vägtrafikreglering vid Trafikledsverket.

Österman påminner också om att det lönar sig för fotgängare och cyklister att skaffa reflexer och sätta cykelns ljus i skick. I och med den nya vägtrafiklagen är det obligatoriskt med den röda baklyktan när man cyklar i mörker. Även bilisten bör försäkra sig om att bakljusen säkert lyser även när det skymmer och är dåligt väglag.

Mörkret försämrar reaktionsförmågan i överraskande situationer. När man kör på landsvägar är det viktigt att beakta att det på rutten utöver fotgängare och cyklister även kan gå älgar, rådjur och hjortar, samt renar i norr, som kan dyka upp oväntat. 

Även halt väglag medför utmaningar under vintersäsongen. Att ha ordentliga vinterdäck och justera körhastigheten enligt situationen är hörnstenarna i en säker vinterkörning. Innan du ger dig ut i trafiken kan du på förhand kolla väglaget i tjänsten Trafikläget: https://liikennetilanne.fintraffic.fi/

Mer information 

Tuomas Österman, expert på vägtrafikreglering 
Trafikledsverket
tfn 029 534 3630
[email protected]

Auli Forsberg, trafiksystem- och trafiksäkerhetsexpert
Trafikledsverket
tfn 029 534 3903,
[email protected]

Områdesspecifik information: NTM-centralerna fattar regionala beslut om hastighetsbegränsningar under vintern och den mörka perioden, https://www.ely-keskus.fi/