Hoppa till innehåll

Generaldirektör Wihlman: Trafikledsverket hade ett bra år

Publicerad 17.12.2020

Året som snart kommit till ända har på många sätt varit exceptionellt, men år 2020 har rymt många positiva saker, gynnsam utveckling och framgångar inom Trafikledsverket, skriver Trafikledsverkets generaldirektör Kari Wihlman.

Pääjohtaja Kari Wihlman.

Trafikledsverket har i år fått tilläggsfinansiering för planering och byggande av flera nya ban-, väg- och farledsprojekt. Under 2020 har 22 nya utvecklingsprojekt startat inom trafikledsnätet. För närvarande pågår 43 olika utvecklingsprojekt på olika håll i landet.

Coronapandemin har inte påverkat underhållet av trafiklederna eller tidsplanerna på våra byggplatser. I år har flera nya trafikprojekt slutförts, en del till och med rejält i förtid. Dessutom har vi fått betydande tilläggsfinansiering för bastrafikledshållning och trafikledsreparationer. Dessa anslag anvisades särskilt till beläggning av landsvägar.

I november offentliggjorde den parlamentariska gruppen ledd av kommunikationsminister Timo Harakka ett utkast till planen Trafik12, som skapar långsiktighet och en ny slags planmässighet i planeringen av trafiknät. I utkastet till Trafik12-planen föreslås även att finansieringen av bastrafikledshållningen ska höjas till 1,4 miljarder euro per år från och med 2025, något som ger oss goda verksamhetsförutsättningar under kommande år.

När Trafik12-planen har godkänts, börjar det långsiktiga arbetet med att planer och utveckla trafiksystemet. Vi på Trafikledsverket har börjat förbereda oss för genomförande av planen samt startat både ett investeringsprogram på medellång sikt och utarbetandet av ett planeringsprogram för de kommande åren.

Jag önskar Trafikledsverkets alla kunder, samarbetspartner och andra intressentgrupper ett riktigt gott nytt år 2021!

Kari Wihlman
Generaldirektör, Trafikledsverket


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.