Hoppa till innehåll

Framtiden på spåren: Yrkespersoner inom järnvägsbranschen samlas i Tammerfors för Rata2023

Publicerad 17.1.2023 10.00

Över 1400 yrkespersoner och studerande inom järnvägsbranschen samlas i Tammerfors för att dela kunskap om det senaste i branschen.

Temat för Trafikledsverkets spårseminarium är framtiden på spåren och ämnena varierar från fossilfri trafik till cybersäkerhet och från digitalisering av spårtrafiken till den senaste järnvägstekniken. Järnvägarnas livscykelhantering är en genomgående aspekt: från markanvändning till planering, byggande och förvaltning av banegendom. Ett utbud av över hundra föreläsningar i Tammerforshuset är fördelat på två dagar 17–18.1.2023.

Digitalisering ger effektivitet och punktlighet

De senaste åren har spårtrafiken ökat kraftigt i Finland. För trafikledshållaren har detta synts i form av planering, byggprojekt och omfattande förbättringsarbeten av banorna. Det är dock inte möjligt att tillgodose alla behov genom omfattande och dyra infrastrukturprojekt. ”Vi kan också öka kapaciteten på järnvägarna med hjälp av digitalisering. Digispårets första kommersiella del genomförs från Nokia till Björneborg och Raumo”, berättar Trafikledsverkets generaldirektör Kari Wihlman.

Målet med projektet Digispåret är att förnya det nuvarande och föråldrade tågkontrollsystemet med ett nytt, digitalt system för passagekontroll som uppfyller EU-kraven. Det nya systemet producerar mer exakt information i realtid om tågtrafiken, vilket gör det möjligt att köra tåg tryggt med tätare turintervaller.

"Utgångspunkten är att göra järnvägstrafiken mer förutsägbar för såväl person- som godstrafiken. Målet är också att göra järnvägstrafiken mer attraktiv, varvid trafiken i allt högre grad flyttas till rälsen och utsläppen från trafiken minskar. Utvecklingen går i samma riktning i alla nordiska länder. Digispåret är en plats för ett omfattande internationellt samarbete", säger Wihlman.

Kompetensutveckling och ett starkare samarbete inom branschen

Spårseminariets viktigaste uppgift är att öka kompetensen inom branschen. "Det finns få utbildningar inom spårbranschen i Finland, så med tanke på branschens utveckling är föreläsningshelheten och diskussionerna utanför salen mycket viktiga", säger direktören för järnvägstrafik Markku Nummelin. Utöver föreläsningarna deltar över 50 utställare som presenterar sina lösningar för spårtrafikens behov.

"Spårtrafiken har en stark europeisk koppling, eftersom regleringen och standarderna i stor utsträckning är internationella. Finland vill delta aktivt i denna utveckling. Därför ordnas 20 föreläsningar även på engelska."

Mer information:

Intervjuer med generaldirektör Kari Wihlman: direktör Anna Jokela tfn 029 534 3095

Direktör för järnvägstrafik Markku Nummelin, tfn 029 534 3971