Hoppa till innehåll

Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron -projektet: En tillfällig cirkulationsplats tas i bruk på Skärgårdsvägen från och med vecka 19

Publicerad 3.5.2023 9.30

 

Inom projektet Lv 180 Förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron tas en tillfällig cirkulationsplats för fordonstrafik i bruk på Skärgårdsvägen från och med vecka 19. Cirkulationsplatsen är i bruk tills vidare och ligger cirka 500 meter söder om Rävsundsbron (karta).

Fordonstrafik i riktning mot Åbo och till Kirjala strandväg

När man kör i riktning mot Åbo leder ett körfält till cirkulationsplatsen. Anslutningen till Kirjala strandväg som ansluter till Skärgårdsvägen flyttas till rondellen. Den nuvarande anslutningen stängs av i samband med att rondellen tas i bruk. Från rondellen är anslutning till Kirjala strandväg tillåten endast för byggplats- och tomttrafik.

Fordonstrafik i riktning mot Korpo

När man kommer till cirkulationsplats från Åbohållet används två körfält. Det högra körfältet går förbi rondellen och är avsett för fordonstrafik i riktning mot Korpo och Pargas. Det vänstra körfältet leder till rondellen och är avsett för trafik till Kirjala strandväg och till byggplatsen. Efter cirkulationsplats förenas de båda körfälten till ett körfält i riktning mot Korpo.

Trafikregler för rondellen

I rondellen iakttas normala trafikregler till exempel i fråga om väjningsplikt. Väjningsplikten har angetts med ett vägmärke. De som kör i rondellen visar riktningstecken åt höger när de lämnar den.
 
När man lämnar rondellen i riktning mot Korpo ska man beakta väjningsplikten i förhållande till trafiken i den högra körfilen/körfilen som fortsätter rakt fram. Vid cirkulationsplatsen är hastighetsbegränsningen 50 km/h.

Specialtransporter

Stora specialtransporterna använder alltid den västra sidan av rondellen i båda körriktningarna. I arrangemangen för rondellen har man beaktat specialtransporter och trafiköarna på båda sidor om rondellen och trafikanordningarna i mitten av den är lätta att flytta.

Gång- och cykeltrafik

Gång- och cykelvägen går som tidigare öster om Skärgårdsvägen. Gång- och cykelvägen korsar Kirjala strandväg vid cirkulationsplats. Övergångsstället separeras från rondellen med en trafikö.

Placering av rondellen på Skärgårdsvägen mellan Åbo–Korpo

Den tillfälliga cirkulationsplatsen på Skärgårdsvägen tas i bruk vecka 19.

 

Mer information:    
Projektchef Janne Wikström, Trafikledsverket, tfn 029 534 3600, [email protected]
Projektchef Timo Hirvasmaa, Kreate Oy, tfn 0400 627 461, [email protected]
Mer information på svenska:
Projektets informatör Riitta Sirén, tfn 050 547 9544, [email protected] 

Följ projektet:
Projektets webbplats: https://vayla.fi/sv/fornyande-av-lv-180-ravsundsbron-och-hessundsbron
Facebook: https://www.facebook.com/ravsundhessund/  

Målet för projektet Lv 180 Förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron är att trygga att den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård bevaras och blir bättre än tidigare. Dessutom möjliggörs högkapacitetstransporter, som är betydande för den nationella industrin, till området. Projektet stöder också utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln. Kostnadskalkylen för projekthelheten är 128 miljoner euro.

 

Bilagor