Hoppa till innehåll

Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron -projektet: En ny sänkt hastighetsbegränsning införs på gamla Rävsundsbron

Publicerad 26.5.2023 14.05

 

På grund av tidvis exceptionella mätresultat som avslöjats i de kontinuerliga tillståndsinspektioner som Egentliga Finlands NTM-central har utfört har nya trafikbegränsningar införts på den gamla Rävsundsbron den 25 maj 2023 för att säkra användningen av den gamla bron.

Den gamla bron i Rävsundet inspekterades den 25 maj 2023. Som slutresultat av inspektionen kommer nu brokonstruktionerna att undersökas noggrannare nästa vecka. För att minska rörelserna och belastningen på bron sänks körhastigheten på bron till 30 kilometer i timmen i detta skede. Eventuella andra uppföljningsåtgärder kommer att specificeras i undersökningsrapporten. De åtgärder som vidtas kommer inte att påverka byggandet av den nya Rävsundsbron.

"Byggandet av den nya Rävsundsbron fortskrider enligt tidtabell och den nya bron kommer att vara klar för trafik i slutet av 2025. Alliansentreprenaden har tagit hänsyn till den gamla bron och dess läge nära den nya brobyggplatsen sedan byggplaneringen. Just nu är det av yttersta vikt att alla som färdas på bron följer hastighetsgränsen och avståndsgränsen för tung trafik”, betonar projektchef ansvarig för Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron -projektet Janne Wikström vid Trafikledsverket.

 

Mer information om Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron -projektet:
Projektchef Janne Wikström, Trafikledsverket, tfn 029 534 3600, [email protected]
Mer information på svenska:
Projektets informatör Riitta Sirén, tfn 050 547 9544, [email protected] 

Följ projektet:
Projektets webbplats: https://vayla.fi/sv/fornyande-av-lv-180-ravsundsbron-och-hessundsbron
Facebook: https://www.facebook.com/ravsundhessund/  

 

Målet för projektet Lv 180 Förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron är att trygga att den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård bevaras och blir bättre än tidigare. Dessutom möjliggörs högkapacitetstransporter, som är betydande för den nationella industrin, till området. Projektet stöder också utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln. Kostnadskalkylen för projekthelheten är 128 miljoner euro.