Hoppa till innehåll

Fördjupningen av Nordsjö farled och hamnbassäng fortsätter

Publicerad 1.4.2021 11.40

 

Fördjupningen av Nordsjö farled och hamnbassäng fortsätter efter vinteruppehållet. De som rör sig på vattnet ska hålla ett säkerhetsavstånd på 150 meter till arbetsmaskinerna i Nordsjö farled och hamnbassäng. Den nya farleden tas i bruk i slutet av året.

Fördjupningen av Nordsjö farled och hamnbassäng, som genomförs som ett gemensamt projekt mellan Trafikledsverket, Helsingfors Hamn Ab och Helsingfors stad, fortsätter efter vinteruppehållet den 6 april 2021.

I projektet fördjupas den nuvarande Nordsjöleden och en del av hamnområdet från 11 till 13 meter. Under projektets sista arbetsperiod genomförs den kvarvarande fjärdedelen av muddringarna. I fråga om sprängningar återstår nästan hälften av arbetet, 45 procent. Under hela projektet muddras cirka 1,0 milj. m3 jordmaterial och det uppstår cirka 0,8 milj. m3 sprängsten.

– I år utförs arbete fortfarande i hamnområdet. Sprängningsarbetet i farleden inleds vid Svarta Hästen, och därifrån kommer vi i takt med att våren och sommaren framskrider förflytta oss söderut, berättar Jani Vyyryläinen vid entreprenören Terramare.

Muddermassorna som inte lämpar sig för återvinning transporteras med pråm till Nordsjö havsdeponeringsområde som ligger ute i öppna havet. Sprängmassorna som uppstår vid undervattensbrytningarna transporteras vattenvägen till Ärtholmens inlopp var de utnyttjas i havsfyllnadsarbetena som behövs för att bygga bostadsområdet.

Undvik att gena över hamnbassängen

Fördjupningsarbetet sker mitt i den livliga fartygstrafiken och därför fästs särskild uppmärksamhet vid samordningen av arbetet och fartygstrafiken. Enligt Trafikledsverkets projektchef Seppo Paukkeri ska även småbåtsförare iaktta särskild försiktighet när de rör sig i närheten av Nordsjö farled och hamn.

– Vi önskar att båtförare och andra som rör sig på vattnet håller ett säkerhetsavstånd på minst 150 meter till arbetsmaskinerna. På så sätt kan vi säkerställa säkerheten på arbetsplatsen även för utomstående. Man bör också undvika att gena över hamnbassängen på grund av borrningar och sprängningar i området, preciserar Paukkeri.

Entreprenadens miljökonsekvenser följs upp regelbundet. Effekterna på fiskbeståndet kompenseras i projektet fram till år 2023 genom att 40 000 sikyngel planteras ut i området varje år.

Målet med projektet är att förbättra i synnerhet containertrafikens transportekonomi och att utveckla hamnens konkurrenskraft. I och med att farleden fördjupas kan lastkapaciteten nästan fördubblas för en del av fraktfartygen, vilket medför betydande besparingar i transportkostnaderna och minskar fartygstrafikens miljökonsekvenser.

Den nya djupare farleden tas i bruk i slutet av 2021.

Projektet på webben:

www.vayla.fi/vuosaaren-merivayla

facebook.com/vuosaarenmerivayla

Karttjänst för att följa arbetsmaskinernas rörelser och hur arbetsplatserna framskrider

Mer information:

Seppo Paukkeri

Projektchef, Trafikledsverket

[email protected]

tfn 029 534 3361

Sanna Supponen

Projektchef, Helsingfors Hamn Ab

[email protected]

tfn 040801 4705

Bifogad fil: Arbetsplatser och farledsnätet 2021 på kartan

Bilagor


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.