Hoppa till innehåll

Fördjupningen av farleden och hamnbassängen i Nordsjö inleds i juni

Publicerad 10.05.2020

Arbetet med att fördjupa farleden och hamnbassängen i Nordsjö inleds i juni. Projektet genomförs under två perioder av öppet vatten, då arbetet i farleden pågår dygnet runt. Genomförandet av projektet presenteras vid ett virtuellt publikevenemang 18.5.2020.

Byggandet av fördjupningen av Nordsjöleden som genomförs som ett gemensamt projekt mellan Trafikledsverket, Helsingfors Hamn Ab och Helsingfors stad inleds. Byggnadsarbetet inleds i juni 2020. Den nya djupare farleden tas i bruk i slutet av år 2021.

Målet med projektet är att förbättra i synnerhet containertrafikens transportekonomi och att utveckla hamnens konkurrenskraft. I och med att farleden fördjupas kan lastkapaciteten nästan fördubblas för en del av fraktfartygen, vilket medför betydande besparingar i transportkostnaderna och minskar fartygstrafikens miljökonsekvenser.

I projektet fördjupas Nordsjöleden och en del av hamnområdet från 11 meter till 13 meters leddjup. Under projektets gång muddras cirka en miljon kubikmeter jordmassor. Dessutom uppstår cirka 0,8 miljoner kubikmeter sprängmassor från undervattensbrytningarna. Muddermassorna som inte lämpar sig för återvinning transporteras till Nordsjö havsdeponeringsområde som ligger ute i öppna havet. Sprängmassorna som uppstår vid undervattensbrytningarna transporteras med pråm till Ärtholmens inlopp var de utnyttjas i havsfyllnadsarbetena som behövs för att bygga det nya bostadsområdet. Att transportera sprängmassorna som duger till byggande sjövägen, i stället för via gatunätet, medför betydande kostnadsbesparingar i stadens områdesbyggande och minskar miljöbelastningen som transporterna orsakar.

För genomförandet av projektet finns de tillstånd som krävs enligt vattenlagen. Miljökonsekvenserna följs noggrant upp med hjälp av vattendrags- och fiskeriinspektionsprogram som godkänts av myndigheterna. De skadeverkningar som projektet orsakar under tiden arbetet pågår kompenseras genom ersättningar till fastigheter och yrkesfiskare.

Farleden och hamnen används normalt av fartygstrafiken under byggtiden

Under projektet arbetar man i farleden och hamnbassängen. Arbetet inleds i juni i hamnbassängen. Därefter övergår man till att muddra och bryta i Nordsjöleden. Arbetet utförs med hjälp av många slags utrustning. Farleden och hamnen kan under byggtiden användas normalt av fartygstrafiken. Båtförare kan med hjälp av karttjänsten som finns på projektsidan följa med var och hur utrustningen och maskinerna rör sig. Vid sidan av projektet i Nordsjö utför Helsingfors stad muddringsarbeten i Ärtholmens östra strand.

Publikevenemang på Facebook Live 18.5.2020 kl. 17-18

Det ordnas ett publikevenemang om fördjupningen av Nordsjöleden och hamnbassängen i form av en Facebook Live-sändning 18.5.2020 kl. 17-18. Evenemanget ordnas virtuellt på grund av undantagsförhållandena. Sändningen kan följas via Facebooksidan "Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventäminen”.

Projektet presenteras av representanter för Trafikledsverket, Helsingfors hamn och entreprenören. Frågor om projektet kan ställas i chatten. Evenemanget hålls på finska. Välkommen!

Projektet på webben:
www.vayla.fi/web/sv/alla-projekt/nordsjoleden
facebook.com/vuosaarenmerivayla

Mer information:

Seppo Paukkeri
Projektchef, Trafikledsverket
tfn 029 534 3361, [email protected]

Tero Sievänen
Projektchef, Helsingfors Hamn Ab
tfn 09 310 335 77, [email protected]

Trafikledsverket ansvarar för att utveckla och underhålla det statliga vägnätet, järnvägarna och farlederna. Till våra uppgifter hör också att upprätthålla servicenivån i trafiken samt deltar i samordningen av trafik och markanvändning. Därigenom främjar vi vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.

Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv