Hoppa till innehåll

Förbättring av Ring III: Två nya ramper öppnas mellan Ring III och Askis

Publicerad 8.11.2022 14.09

 

Förbättringsarbetet på Ring III framskrider och passagen mellan Askis och Ring III blir smidigare när två nya ramper öppnas mellan Nybyvägen och Ring III den 10.11.

”Trafikmängderna i Askis ökar hela tiden, så de anslutningar som nu öppnas kommer att öka trafiksäkerheten och smidigheten avsevärt i fortsättningen”, berättar projektchef Antti Koski vid Trafikledsverket.

En av de nya ramperna mellan Ring III och Askis är en ramp för kollektivtrafik. Samtidigt flyttas hållplatsen för kollektivtrafiken V1216 som under byggarbetet tillfälligt funnits längs Ring III till rampen för kollektivtrafik bakom bullerstängslet.

I och med de nya ramperna tas de tillfälliga omfartsvägarna via Vichtisvägen eller Juvamalmen ur bruk.

Mer information:

Antti Koski, projektchef, Trafikledsverket, tel. 029 534 3546, [email protected]
Teemu Palosaari, byggchef, GRK Infra Oyj, tel. 050 088 8297, [email protected]

Följ projektet:

www.vayla.fi/sv/ring3-forbattring
www.facebook.com/KehaIIIparantaminen3vaihe

Tredje etappen av förbättringsprojektet på Ring III omfattar många förbättringar som genomförs i Askis och mellan Vandafors och Backas. I projektet ingår bland annat byggandet av tredje körfält mellan Vandafors och Backas, byggandet av en ny planskild anslutning till Askis samt upprustning av vägens bottenkonstruktion. Samtidigt kommer gång- och cykelförbindelserna att utvecklas. Bullerskyddet vid Askis kommer att förbättras. Målsättningen är att öka trafikens säkerhet och smidighet samt att förbereda för de ökande trafikmängderna på Ring III. 

Bilagor


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.