Hoppa till innehåll

Förbättring av Ring III: Ändringar i omvägen på Ring III i Askis från och med den 9 mai

Publicerad 6.5.2022 8.36

Trafiken österut på Ring III dirigeras till en ny omväg i Askis i Vanda från och med den 9 mai.

Omvägen används medan arbetet med pålplattorna och bron över Pikkujärvenoja pågår. En omväg västerut är redan i bruk. 

Mer information:

Antti Koski, projektchef, Trafikledsverket, tel. 029 534 3546, [email protected]
Teemu Palosaari, byggchef, GRK Infra Oyj, tel. 050 088 8297, [email protected]

Följ projektet:

www.vayla.fi/sv/ring3-forbattring
www.facebook.com/KehaIIIparantaminen3vaihe

Tredje etappen av förbättringsprojektet på Ring III omfattar många förbättringar som genomförs i Askis och mellan Vandafors och Backas. I projektet ingår bland annat byggandet av tredje körfält mellan Vandafors och Backas, byggandet av en ny planskild anslutning till Askis samt upprustning av vägens bottenkonstruktion. Samtidigt kommer gång- och cykelförbindelserna att utvecklas. Bullerskyddet vid Askis kommer att förbättras. Målsättningen är att öka trafikens säkerhet och smidighet samt att förbereda för de ökande trafikmängderna på Ring III. 

Bilagor