Hoppa till innehåll

Fler tunga godståg omfattas av hastighetsbegränsningarna för tågtrafiken

Publicerad 8.10.2020 12.15

Trafikledsverket inför fler hastighetsbegränsningar för tung godstrafik som ger upphov till vibrationer.Från och med 13. december gäller hastighetsbegränsningarna godståg över 2 500 ton med lastade vagnar som hör till samtrafiken över östgränsen.

I mars införde Trafikledsverket hastighetsbegränsningar för godståg över 3 000 ton i vibrationskänsliga områden i Lojo, Vichtis, Nummela, Björneborg, Ulvsby, Muhos och Kouvola. En sänkning av hastigheten till 50 km/h har konstaterats minska vibrationerna. I december utvidgas hastighetsbegränsningarna till att också gälla tåg över 2 500 ton med lastade vagnar som hör till samtrafiken över östgränsen.

Ändringen kommer att märkas i synnerhet på banavsnitten Hangö–Hyvinge och Kotka–Kouvola där tåg strax under 3 000 ton är vanligare.

Ytterligare information till medierna:

Direktör för järnvägstrafiken Markku Nummelin tfn. 029 534 3971

Direktör för teknik och miljö Minna Torkkeli tfn 029 534 3632

Kundkontakter:

Trafikens kundservice tfn 0295 020 601

https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/liikenteen-asiakaspalvelu1

Information på webben