Hoppa till innehåll

Finland och Sverige undertecknar i morgon, 3.11, ett upphandlingskontrakt om design av nästa generations isbrytare

Publicerad 2.11.2020 13.05

Den gemensamma upphandlingen av design vanns av finska Aker Arctic Technology Oy. Kostnaderna för det omfattande designarbetet är 3–4 miljoner euro och arbetet slutförs före utgången av 2021. Det finns ännu inget beslut om att bygga isbrytare.

Den gemensamma upphandlingen är en fortsättning på Finlands och Sveriges långvariga och nära samarbete när det kommer till isbrytning. I designen av den nya generationens isbrytare söker man lösningar för att upprätthålla servicenivån då verksamhetsmiljön förändras: Storleken på handelsfartygen som anlöper hamnar i Finland och Sverige ökar och de allt strängare miljökraven begränsar gradvis fartygens maskineffekt. De assisterade fartygens växande storlek och försämrade isgångsegenskaper försvårar deras gång genom ismassorna i de utmanande isförhållandena i Östersjön och behovet av assistansen ökar.

”Vår utrikeshandel och konkurrenskraft grundar sig på leveranssäkerhet året runt. Lagren inom import- och exportlogistiken finns till stor del ombord på rörliga fartyg. En tillräcklig servicenivå på isbrytarassistansen är en förutsättning för att råvaror och olika produkter ska finnas på rätt plats i rätt tid. Man förväntar sig nya lösningar av designprojektet för att svara på förändringarna i verksamhetsmiljön och upprätthålla en tillräcklig servicenivå även i framtiden”, säger Trafikledsverkets generaldirektör Kari Wihlman.

Isbrytare för det kommande halvseklet

Planeringsarbetet inleds med att undersöka alternativa isbrytarkoncept. Isbrytaren förutsätts kunna assistera fartyg som är minst 32 meter breda. Kostnadseffektiv drift, låga livscykelkostnader, övergång till fossilfritt bränsle före 2030 samt minskade koldioxidutsläpp är också viktiga mål.

”Det nya fartyget representerar en helt ny generation isbrytare och kombinerar vår erfarenhet av design, byggande och assisterande isbrytare i Östersjön. Isbrytarna planeras vara operativa i ett halvt sekel, så de ska uppfylla framtida drifts- och miljökrav. Den senaste miljöteknologin som utvecklats av hela vår designkompetens och sjöfartsindustrin utnyttjas i isbrytardesignen”, säger Reko-Antti Suojanen, vd för Aker Arctic.

”Designprojektets mål är ambitiösa. Även om vi precis har designat en isbrytare som klarar sig vid Nordpolen är detta Aker Arctics mest utmanande designprojekt hittills.”

Den gemensamma upphandlingen som förberetts i ett halvår väckte intresse inom branschen. Tre anbudsgivare uppfyllde kraven i pre-kvalificeringen för upphandlingen, som utfördes i två faser. I den slutliga anbudsfasen kom det in ett anbud.

I mars väljer man koncept, och då känner man också till en kostnadsuppskattning för byggnation av isbrytare. Därefter fokuserar man på design av detaljer och fartygsspecifikation, som utgör grunden för upphandling av varv, om ett beslut om att bygga isbrytare fattas.

Mer information

Trafikledsverket, branschdirektör Juuso Kummala tfn 029 534 3548

Aker Arctic, verkställande direktör Reko-Antti Suojanen + 358 400 738 123