Hoppa till innehåll

Farledskanalerna öppnas för trafik från och med i dag den 3 maj

Publicerad 3.5.2024 9.15

Farledskanalerna öppnas som vanligt för trafik under tre fredagar i maj från och med i dag den 3 maj 2024. I år finns det dock några undantag i öppningstidpunkterna.

Även om den grundliga renoveringen av Valkeakoski sluss har framskridit som planerat är det inte möjligt att gå under bron ännu i början av maj, på grund av reparationsarbetena på Isosilta bro ovanför slussen. Således öppnas vattenleden genom Valkeakoski sluss måndagen den 27 maj 2024 kl. 9.00.

Strukturerna i Saarikoski museisluss i Idensalmi har konstaterats vara i så dåligt skick att slussen inte tas i trafikbruk under hela sommaren. Saarikoski museisluss är helt byggd av trä.

"På basis av inspektionerna från hösten 2023 öppnas Saarikoskis museisluss inte längre för sjötrafik våren 2024. Slussen har också en omfattande grundlig renovering framför sig", berättar Tero Sikiö, chef för enheten för inre vattenvägar vid Trafikledsverket.

Fördröjningen av vårens ankomst och de höga vattenstånden kan i synnerhet påverka öppningstidtabellen för Idensalmi och Tahko. Trafikledsverket följer situationen och uppdaterar öppningstidtabellerna vid behov.

Trafikledsverket uppmuntrar också båtförare att ge respons om problem med sjötrafikmärken och säkerhetsanordningar. Särskilt på vintern förflyttas, skadas eller försvinner ofta skyltarna helt. Gå till farledernas responskanal.

Öppningstidtabell för kanaler med grunda farleder

3.5.2024 kl. 9.00:

  • Vääksy och Kalkkis slussar, Kellosalmi öppningsbara bro
  • Kumo älvs vattendrag (Lempäälä, Murole, Herraskoski)

10.5.2024 kl. 9.00:

  • Heinävesi-rutten (Pilppa, Vihovuonne, Kerma, Karvio)
  • Keitele kanal (Vaajakoski, Kuhankoski, Kuusaa, Kapeenkoski, Paatela)

17.5.2024 kl. 9.00:

  • Pielisjoki-rutten (Joensuu, Kaltimo, Kuurna)
  • Idensalmi-rutten och museikanalerna (Nerko, Ahkiolahti, Kuivataipale)
  • Rautalampi-rutten (Kerkonkoski, Kiesimä, Neituri, Kolu)
  • Heinävesi/Juojärvi-rutten (Varistaival, Taivallahti)
  • Tahko-rutten (Karjalankoski, Juankoski, Lastukoski)

27.5.2024 kl. 9.00:

  • Valkeakoski sluss

Ytterligare information:

Kanalernas och broarnas öppettider

Tero Sikiö, chef för enheten för inre vattenvägar, Trafikledsverket

tfn 029 534 3409

[email protected]