Hoppa till innehåll

Esbo stadsbana: en del av Kamrersvägen stängs för perioden från april till slutet av oktober

Publicerad 19.3.2024

Byggnadsarbetena inleds vid Kamrersvägen i Esbo centrum i början av april. Därför en del av Kamrersvägen stängs för perioden 2.4–31.10.2024.

För att det nya spårparet ska kunna placeras bredvid det befintliga spårparet ska den nuvarande Kamrersvägen flyttas 3–4 meter bort från spåren. Samtidigt förnyas kommuntekniken. Den gamla stödmuren kommer att rivas och en ny byggs istället. Undersidan av brobanan på Esboleden där den överskrider Kamrersvägen stärks.

Ändringar i trafikarrangemangen vid Kamrersvägen 2.4–31.10.2024

  • Tillträde med fordon till fastigheten Kamrersvägen 10 sker medan byggplatsarrangemang pågår från Brogatan, längs den tidigare gång- och cykelvägen. På omvägen finns breddningar.
  • Ersättande rutter för fotgängare och cyklister syns på kartan och skyltar finns i terrängen.
  • En ny ensidig anslutning medan arbetet pågår byggs på Esboleden. Längs den till Stadsbergsvägen.
  • Parkeringsplatsen intill banan tas ur bruk medan arbetet pågår

I denna områdesentreprenad 3 mellan Björkgård och Esbo centrum byggs 4,5 kilometer nytt dubbelspår och sammanlagt nio broar repareras och byggs. I samband med projektet utvecklas också förbindelser för gång- och cykeltrafik i området samt byggs bullerskydd. Områdesentreprenad 3 pågår mellan mars 2024 och augusti 2028. Entreprenör i denna områdesentreprenad är Destia.