Hoppa till innehåll

Entreprenörer för elektrifiering av banavsnittet Hyvinge-Hangö har valts

Publicerad 17.8.2021 13.37

 

Genom Trafikledsverkets projekt elektrifieras banan mellan Hyvinge och Hangö på en cirka 165 kilometer lång sträcka. Banan är enkelspårig och betjänar godstrafiken på banavsnittet Hyvinge-Karis samt även persontrafiken på banavsnittet Karis-Hangö. Med hjälp av elektrifieringen eftersträvas kostnadseffektivitet och utsläppsminskningar.

Elektrifieringsplanen för banavsnittet Hyvinge-Hangö godkändes i februari 2021. Entreprenaderna för elektrifieringen har nu konkurrensutsatts som två olika helheter. Konkurrensutsättningen gjordes som en Planera och Genomföra (PG) -entreprenad.

GRK Rail Oy har valts till elektrifieringsentreprenör för banavsnittet Karis-Hangö. I nuläget planeras och undersöks jordmånen på banavsnittet. Arbetet med grundinstallationen inleds under sommaren. Arbetet framskrider från Karis i riktning mot Hangö. Elektrifieringsentreprenaden för banavsnittet Karis-Hangö väntas bli klar under sommaren 2023.

Ratatek Oy har valts till elektrifieringsentreprenör för banavsnittet Hyvinge-Karis. Arbetet inleds i år med planering och jordmånsundersökningar. Elektrifieringen av banavsnittet Hyvinge-Karis väntas bli klar 2024.

PG-entreprenad möjliggör effektiv planering och genomförande

I entreprenadmodellen Planera och Genomföra (PG) ansvarar samma serviceproducent för planeringen och genomförandet av projektet. I PG-entreprenaden kan entreprenören överlappa tidtabellen för planering och genomförande samt utnyttja sina egna innovationer. ”De som valts till entreprenörer för elektrifieringen inom projektet Hyvinge-Hangö är erfarna experter inom byggandet av elektrifierade banor. I PG-entreprenaden har samma serviceproducent helhetsansvaret. I ett så omfattande projekt drar alla parter nytta av effektiva lösningar”, berättar projektchef Harri Sakki vid Trafikledsverket.

Mer information:

Trafikledsverket, projektchef Harri Sakki, tfn 029 534 3211, [email protected]

Följ projektet:

https://vayla.fi/sv/alla-projekt/hango-hyvinge


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv