Hoppa till innehåll

Elektrifiering av järnvägen Hyvinge–Hangö och förbättring av plankorsningar: Informationsmöte om förbättringsförslag för Hangö norra planåtskilda anslutning 18.2.2021

Publicerad 11.2.2021 13.39

Trafikledsverket och Hangö stad lät i slutet av 2020 göra upp principiella tekniska översiktsplaner för de olika ruttalternativen i plankorsningen i Hangö norra. Inget beslut om genomförandesättet har ännu fattats.

Vid det virtuella evenemanget som ordnas den 18 februari klockan 18–20 berättar Hangö stadsdirektör Denis Strandell, direktören för Hangö tekniska och miljöverk Jukka Takala och regionchefen för byggandet i södra Finland vid Trafikledsverket Erkki Mäkelä, som också fungerar som projektchef, om genomförandesätten. Dessutom är Hannele Vartia från Ramboll och Jyrki Laine från Welado på plats som sakkunniga. Ordförande för evenemanget är Hangö stadsstyrelses ordförande Torbjörn Ekholm.

- Alternativet att bygga en brokonstruktion ovanför det nuvarande gatuområdet i plankorsningen är enligt vår uppfattning det mest genomförbara, särskilt ur säkerhetssynvinkel.  I lösningen vill Hangö stad också betona kostnadseffektiviteten i byggandet och underhållet. Man har önskat så små förändringar som möjligt i den övriga infrastrukturen, berättar regionchefen för byggandet Erkki Mäkelä vid Trafikledsverket.

 Hangö stadsstyrelse föreslog i januari 2021 för Hangö stadsfullmäktige att Hangö stad skulle delta i genomförandet av broprojektet i plankorsningen i samarbete med Trafikledsverket. Samtidigt föreslog Hangö stadsstyrelse att den fortsatta planeringen av objektet skulle ske utifrån sådana alternativ där man bygger en brokonstruktion ovanpå den nuvarande plankorsningens gatuområde. Informationsmötet ordnas virtuellt torsdagen den 18 februari 2021 kl. 18–20 på Teams Live. Länken till evenemanget uppdateras på Hangö stads webbplats innan evenemanget inleds på adressen:

https://www.hanko.fi/sv/staden_och_beslutsfattande/aktuellt/nyheter/planatskild_korsning_i_hango_norra_infotillfalle_18.2.19817.news

Förbättringen av den planåtskilda korsningen i Hangö norra är en del av elektrifieringsarbetet på avsnittet Karis-Hangö

Målet med projektet att elektrifiera Hyvinge-Hangöbanan och förbättra plankorsningarna är att förbättra plankorsningarnas säkerhet. Totalt finns det för närvarande 72 plankorsningar på banans huvudspår, av vilka 38 är försedda med varningsanordningar. I Hangö finns åtta plankorsningar, varav Hangö norra planåtskilda anslutning har klassificerats i den näst farligaste olycksklassen (olycksklass 6 på skalan 1–7).

- Beslutet om alternativ för genomförande av den planåtskilda anslutningen i Hangö norra behövs, eftersom elektrifieringen av Hyvinge-Hangö-banan framskrider i snabb takt. Projektets järnvägsplan färdigställdes i slutet av 2020. Traficom har godkänt järnvägsplanens första del i början av februari, fortsätter Mäkelä.

 

Man kan bekanta sig med de olika ruttalternativen på adressen: https://www.hanko.fi/files/14001/Hango_norra_planovergang_planatskild_korsning_alternativ.pdf

Mer information: Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]