Hoppa till innehåll

Digiroad publikationen 4/2021 har publiserats

Publicerad 30.9.2021

Den senaste Digiroad publikationen är tillgänglig.

Digiroad publikationen 4/2021


Digiroads publikation 4/2021 innehåller väglänkgeometri baserad på situationen i ter-rängdatabasen 15.09.2021.

 

  • När det gäller bredd har det visat sig att många breddobjekt i data slumpmässigt sätts till null. Dessa inkluderar privata vägar (> 145k) och gator (> 20k). Den ob-serverade avvikelsen kommer att korrigeras under hösten och en ny Digiroad -release kommer att göras därefter.
  • Icke-geometriska trafikskyltar, trafikljus, hinderkonstruktioner, räcken, planöver-gångar har fästs tillbaka till geometrin och är nu tillbaka i Digiroad. När det gäller trafikskyltar fokuserade arbetet på trafikskyltar på gatan och privata nätverk.
  • Järnvägsövergångar har uppdaterats från Finlands järnvägsförvaltnings järn-vägstrafik till Digiroad.
  • Digiroads hinderstrukturer har uppdaterats med hjälp av Estera -strukturerna i terrängdatabasen.
  • Europeiska vägnummer har uppdaterats.
  • Begränsningar av vägsvängningar har uppdaterats baserat på trafikmärken utan sväng under hösten.
  • För vägnätet motsvarar datatypsdata situationen från och med juli 2021 för föl-jande datatyper: vikt-, höjd- och breddbegränsningar, belyst väg, asfalterad väg, vägbredd och räcken.
  • För gatunätet motsvarar datatyperna situationen i september 2021.
  • Fältnamnen och datatyperna i tabellen Turn Restriction Restriction_Link har upp-daterats för att matcha beskrivningen av datatyperna.
  • Fristående områden har uppdaterats för att återspegla nuvarande provinser

 

Läs mer om datainnehållet


Vidare information och beskrivning av dataslagen finns här.

 

Nästa publikation


Nästa Digiroad-publikation kommer ut på November 2021.

 

Har du frågor? Vi hjälper gärna!

 

Digiroad-operator

[email protected]
Tel: 040 507 2301 (kl. 9-16)
vayla.fi/digiroad
twitter.com/Digiroad_fi


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv