Hoppa till innehåll

Digiroad publikationen 2/2021 har publicerats

Publicerad 9.4.2021

Den senaste Digiroad publikationen är tillgänglig.

trafikljusen

Digiroad-publikation 2/2021 innehåller väglänkgeometrin baserat på läget i Lantmäteriverkets Terrängdatabas den 30.3.2021.

  • För vägnätet motsvarar datatypsdata situationen i mars 2021 för följande datatyper: begränsningar av massa, höjd och bredd, upplyst väg, asfalterad väg, vägbredd och räcken.
  • För gatunätet motsvarar datatyperna situationen i mars 2021.
  • OBS: Datatypen Bredd ingår i denna publikation. Det utelämnades från föregående publikation 1/2021 på grund av tekniska hinder

 

Läs mer om datainnehållet
Vidare information och beskrivning av dataslagen finns här.

Nästa publikation
Målet är att nästa Digiroad-publikation kommer ut på sommar 2021.

Har du frågor? Vi hjälper gärna!

Digiroad-operator
[email protected]
Tel: 040 507 2301 (kl. 9-16)
vayla.fi/digiroad
twitter.com/Digiroad_fi


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv