Hoppa till innehåll

Digiroad-publikationen 2/2019

Publicerad 25.4.2019

Digiroad-publikationen 2/2019 har utkommit och kan laddas ner från Trafikledsverket distributionstjänst för öppna data.

Materialet
Digiroad-publikation 2/2019 innehåller väglänkgeometrin baserat på läget i Lantmäteriverkets Terrängdatabas som det var den 4.  april 2019.

  • Data gällande vägadressnätverk motsvarar läget i Vägregistret i januari 2019.
  • Data gällande dataslagen på landsvägarna har uppdaterats så att det motsvarar läget i slutet av oktober förutom körfältdata.
  • Data gällande dataslagen på gatunätverk motsvarar läget i april 2019.
  • En beskrivning av de nya WMS- och WFS-gränssnitten i Digiroad har lagts till i Dataslagsbeskrivningen.
  • Nyhet! Trafikmärken har lagts till som ett nytt dataslag.

Trafikmärken

Trafikmärken har nu introducerats som ett nytt dataslag i Digiroad. Trafikmärken är ett punktformigt dataslag i vilket data för landsvägar har hämtats från Vägregister medan data om gatunätverk och enskilda privata vägar upprätthålls av kommunerna. Dessutom är trafikmärken uppdelade på grund av typ, och olika typer av trafikmärke beskrivs noggrannare i Dataslagsbeskrivningen 2/2019.

Uppgifterna om trafikmärken är inte ännu heltäckande med avseende på hela Finland, och det kan förekomma felaktiga objekt i materialet. Av denna anledning rekommenderar vi att tills vidare ställa sig kritisk till materialet. I det här senaste materialet finns trafikmärkens tilläggsskyltar ännu som separata objekt men i fortsättningen ska genomföras en batchkörning för tilläggsskyltar där korrekta tilläggsskyltar och trafikmärken länkas med varandra. Arbetet pågår för att förbättra kvaliteten och omfattningen av uppgifterna, och i framtida publikatoner ska kvaliteten på materialet bli bättre.

Läs mer om datainnehållet

Vidare information och beskrivning av dataslagen finns här.

Nästa publikation
Målet är att den nästa Digiroad-publikationen kommer ut i augusti 2019.

Har du frågor? Vi hjälper gärna!

Digiroad-operator

[email protected]

Tel: 040 507 2301 (kl. 9-16)

vayla.fi/digiroad 

twitter.com/Digiroad_fi


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.