Hoppa till innehåll

Digiroad-publikationen 2/2018

Publicerad 4.9.2018

Digiroad-publikation 2/2018

 

Digiroad-publikationen 2/2018 har utkommit och kan laddas ner från Trafikverkets Visnings- och nedladdningstjänst.

Materialet

Digiroad-publikation 2/2018 innehåller väglänkgeometrin baserat på läget i Lantmäteriverkets Terrängdatabas som det var i mitten av augusti.

  • Data gällande vägadressnätverk motsvarar Vägregistrets läge som det var vid årsskiftet 2018.
  • Data på landsvägarna gällande hastighetsbegränsningar och viktbegränsningar samt hållplatser för kollektivtrafiken motsvarar Vägregistrets läge som det var i augusti 2018. Data gällande andra dataslagen motsvarar läget som det var vid årsskiftet 2018.  
  • Data gällande dataslagen på gatunätverk motsvarar läge som det var i augusti 2018.
  • I nästa publikationen ska alla dataslagen uppdateras enligt det aktuella läget i Vägregistret.

Det finns nu två nya värden i typ av väglänk -dataslag. Värden beskriver förbindelser för specialtransporter, t. ex. stora rampenheter eller omvägsarrangemang för låga broarna.

Från och med denna publikation finns datan också i GeoPackage -format.

Läs mer om datainnehållet

Vidare information och beskrivning av dataslagen finns här.

Nästa publikation

Målet är att den nästa Digiroad-publikationen kommer ut i början av november 2018. 

 

Har du frågor? Vi hjälper gärna!

Digiroad-operator

[email protected]

Tel: 040 507 2301 (kl. 9-16)

liikennevirasto.fi/digiroad  

twitter.com/Digiroad_fi


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.