Hoppa till innehåll

Digiroad publikationen 1/2021

Publicerad 8.2.2021

Vinter vägen upp

Digiroad-publikation 1/2021


Digiroad-publikation 1/2021 innehåller väglänkgeometrin baserat på läget i Lantmäteriverkets Terrängdatabas den Januari 2021.

 

  • Vägnätet omfattar byggprojekt som tas i drift i slutet av 2020, som förbikopplingsfilerna mellan Kuivaniemi - Simo och Viantienjoki - Maksniemi för förbättringsprojektet Valtatie 4 Uleåborg-Kemi och förbättringen mellan Kello-Räinänperä. 
  • Vägnätet har tagit hänsyn till sammanslagningen av staden Kankaanpää och kommunen Honkajoki
  • Data gällande dataslagen på landsvägarna motsvarar läget i augusti 2020.
  • Data gällande dataslagen på gatunätverk motsvarar läget i Januari 2021.
  • I Beskrivning av dataslag har termen gång och cykling använts istället för lätt trafikfält
  • Beskrivning av dataslag har uppdaterats för datatypsbeskrivningen.
  • Avskiljningsområdena har uppdaterats när Kuhmoinen har flyttat till provinsen Pirkanmaa och Iitti har flyttat till provinsen Päijät-Häme. Filen Removal Areas_and_Counties.xlsx har uppdaterats.
  • OBS: Datatypen Bredd utelämnas från denna publikation på grund av tekniska hinder

 

Läs mer om datainnehållet
Vidare information och beskrivning av dataslagen finns här.

Nästa publikation
Målet är att nästa Digiroad-publikation kommer ut under Mars 2021.

Har du frågor? Vi hjälper gärna!

Digiroad-operator
[email protected] är en extern länkDetta är en extern länk
Tel: 040 507 2301 (kl. 9-16)
vayla.fi/digiroadDetta är en extern länkDetta är en extern länk 
twitter.com/Digiroad_fi


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.