Hoppa till innehåll

Digiroad-publikationen 1/2019

Publicerad 28.2.2019

Digiroad-publikationen 1/2019
Digiroad-publikationen 1/2019 har utkommit och kan laddas ner från Trafikledsverket distributionstjänst för öppna data.

Materialet
Digiroad-publikation 1/2019 innehåller väglänkgeometrin baserat på läget i Lantmäteriverkets Terrängdatabas som det var den 1. januari 2019.

  • Data gällande vägadressnätverk motsvarar Vägregistrets läge som det var i januari 2019.
  • Data gällande dataslagen på landsvägarna motsvarar läget som det var i slutet av oktober 2018 förutom körfältdata.
  • Data gällande dataslagen på gatunätverk motsvarar läget som det var i januari 2019.
  • Dataslagsbeskrivning innehåller information om nya Digiroad WMS- och WFS-gränssnitt.
  • Vägadressens tillväxtriktning (information gällande väglänken) är uppdaterad i dataslagsbeskrivningen (4.1.12).
  • Nyhet: Belagd väg -dataslaget innehåller en ny klassificering. Klasserna är vidare beskrivade i dataslagsbeskrivningen.
  • Nyhet: Kollektivtrafikens hållplatser innehåller ett nytt datafält gällande zon. En detaljerad beskrivning kan hittas i dataslagsbeskrivningen.
  • Nyhet: Största tillåtna-begränsningar finns nu för färjor

 

Läs mer om datainnehållet
Vidare information och beskrivning av dataslagen finns här.

Nästa publikation
Målet är att den nästa Digiroad-publikationen kommer ut i april 2019.

Har du frågor? Vi hjälper gärna!

Digiroad-operator

[email protected]

Tel: 040 507 2301 (kl. 9-16)

vayla.fi/digiroad 

twitter.com/Digiroad_fi


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.