Hoppa till innehåll

Den våta vintern skadar vägytorna

Publicerad 18.1.2023 9.39

Rikligt med smältvatten och regnigt väder har orsakat beläggningsskador särskilt i det livligt trafikerade huvudvägnätet i södra Finland. Skadorna kan uppkomma och utvidgas mycket snabbt, så det krävs försiktighet bland vägtrafikanterna. Det är ett krävande jobb att reparera hål i asfalten i våta förhållanden.

Vintern, som började som snörik i södra Finland, växlade till långvariga plusgrader och regn. Temperaturen har också varierat runt nollstrecket. Det milda och regniga vädret samt den stora mängden smältvatten har orsakat hål i beläggningen särskilt i huvudvägnätet i Nyland, Birkaland och Egentliga Finland.

”Rikligt regn skadar lätt bräckliga asfaltbeläggningar efter kölden om vattnet kommer under beläggningen till exempel via en nätliknande spricka. När det en gång har uppstått ett hål kan det skadade stället växa snabbt”, berättar Katri Eskola, sakkunnig inom vägunderhåll vid Trafikledsverket.

Det finns dock skillnader i förhållandena inom Finland eftersom åtminstone norra Finland fortfarande har ett normalt och jämnt vinterväglag. Längre söderut kan läget för beläggningen försämras även på andra håll om de nuvarande väderförhållandena fortsätter.

Hur hanteras situationen?

För närvarande finns det behov av reparationer i synnerhet i Nyland. Det är dock ett krävande jobb att reparera hål i asfalten i fuktiga förhållanden. Reparationsarbetet kan utföras mer effektivt när ytorna blir torra.

”Om det inte går att utföra reparationerna varnar man vägtrafikanterna för beläggningsskador. Man kan också bli tvungen att sänka hastighetsbegränsningarna eller stänga körfälten på de mest problematiska vägavsnitten tills skadorna kan repareras mer permanent”, påminner Ossi Saarinen, sakkunnig inom vägunderhåll vid Trafikledsverket.

Vad kan vägtrafikanterna göra?

Det mest väsentliga för vägtrafikanterna är att de är särskilt försiktiga i trafiken och anpassar körhastigheten efter de rådande omständigheterna. Även ett större säkerhetsavstånd än vanligt hjälper till att upptäcka eventuella skador i tid. Förhållandena kan variera starkt även lokalt, och på de stora vägarna kan skador uppkomma och utvidgas på kort varsel. Skadorna kan också vara dolda under vatten.

"Det är viktigt att följa hastighetsbegränsningarna för trafiksäkerhetens skull, men också för att dubbdäck sliter betydligt mer på asfalten när beläggningen är våt. Slitaget ökar när hastigheten stiger över åttio”, säger Eskola.

Det är bra att anmäla observerade skador på vägarna. Om det är fråga om ett brådskande problem som orsakar fara för trafiken, ring Vägtrafikantlinjen (tfn 0200 2100). All övrig respons som gäller statens leder sköts via Trafikens kundservice. På responskanalens karta visas också om det aktuella problemet redan har rapporterats och tagits upp för behandling.

Om en vägtrafikant drabbas av en skada på landsvägen som denne anser orsakats av bristfälligt underhåll av vägen, kan vägtrafikanten söka ersättning för skadorna av NTM-centralen.

Dessutom har en översvämningsvarning getts för Södra och Sydvästra Finland samt Södra Österbottens kust på grund av de rådande förhållandena. Smältvatten har ställvis stigit upp på körbanan åtminstone i Nyland, och omfartsvägar tas i bruk vid behov. Det lönar sig inte att köra i smältvatten. Redan 30 cm strömmande vatten kan röra på bilen eller skada den.

Mer information:

Katri Eskola, sakkunnig inom vägunderhåll, Trafikledsverket (tfn 029 534 3507)
Ossi Saarinen, sakkunnig inom vägunderhåll, Trafikledsverket (tfn 029 534 3297)
Bådas e-postadresser har formen [email protected]