Hoppa till innehåll

Den som korsar plankorsningen ansvarar för att det görs på ett säkert sätt

Publicerad 8.6.2022 9.00

Stanna, titta mot vänster, titta mot höger. Dagen för plankorsningssäkerhet den 9 juni påminner om dagens viktigaste stopp. I Finlands bannät finns fortfarande cirka 2 600 plankorsningar. Det är alltid den som rör sig på vägen eller gång- och cykelleden som ansvarar för att banan korsas på ett säkert sätt. Trafikledsverkets plankorsningsprogram förbättrar plankorsningssäkerheten avsevärt.

Plankorsningarna är den största enskilda säkerhetsrisken på järnvägarna. I Finland korsar vägen och banan varandra på cirka 2 600 ställen, huvudsakligen i bannätet av lägre nivåklass. På banavsnitt med hög hastighet, såsom mellan Helsingfors och Uleåborg, har plankorsningarna redan avlägsnats.

"Att korsa en plankorsning förutsätter uppmärksamhet. Det är inte värt att lita på tidtabeller, eftersom även andra tåg trafikerar banan utöver den schemalagda trafiken. Den största riskfaktorn är vanan och en bekant plankorsning, då släpper man efter på uppmärksamheten", säger säkerhetsexpert Kaisa-Elina Porras. "Det är också bra att komma ihåg att tågen inte kan väja, de är ganska tysta och bromssträckorna är långa."

Trafikmärken varnar för plankorsningarna och cirka en fjärdedel av plankorsningarna är försedda med bommar. Bommar och blinkande ljus varnar för annalkande tåg.

Agera så här vid en plankorsning:

  1. Var beredd att stanna när du ser plankorsningen. Följ stoppsignalen.
  2. Se och lyssna, försäkra dig om att inget tåg är på väg. Om plankorsningen saknar plankorsningsanordningar, se efter annalkande tåg i båda riktningarna. Öppna också vid behov ett fönster för att höra om ett tåg närmar sig. Om inget tåg är på väg kan du raskt korsa plankorsningen. Kom ihåg att plankorsningen inte är ett övergångsställe, utan tåget har alltid förkörsrätt.
  3. Korsa inte banan om bommarna håller på att sänkas eller om du ser att ett tåg närmar sig.
  4. Vänta tills bommarna lyfts och ljusen växlar. När vita lampor blinkar betyder det att du tryggt kan korsa banan. Se efter att inget annat tåg är på väg.

Arbetet med att avlägsna plankorsningar fortsätter

Inom ramen för Trafikledsverkets plankorsningsprogram avlägsnas eller förbättras de plankorsningar där de sämsta förhållandena råder enligt klassificeringen. En brant korsningsvinkel mellan vägen och banan samt fastigheter eller växtlighet som täcker sikten gör en plankorsning otrygg. "Det bästa sättet att öka säkerheten är att avlägsna plankorsningar. Om det inte är möjligt, förbättras säkerheten genom att man bygger över- eller underfarter eller omfartsvägar, eller genom att man installerar säkerhetsanordningar i obevakade plankorsningar", berättar projektchef Mikko Heiskanen.

"När finansieringen är i skick för vi diskussioner med markägarna och hör invånarna i området. I samband med att plankorsningar avlägsnas förbättras säkerheten, men en bekant och eventuellt snabbare rutt ersätts med en ny. Medborgarna har rätt att framföra sina åsikter om detta", berättar Heiskanen. Vanligtvis når man samförstånd: över 400 plankorsningar förbättras eller avlägsnas inom ramen för plankorsningsprogrammet, som pågår fram till 2023.

Information om pågående plankorsningsprojekt: Objekten och mer information finns på den här kartan.

Mer information:

plankorsningssäkerhet: sakkunnig, säkerhet Kaisa-Elina Porras, tfn 029 534 3864
plankorsningsprogrammet, projektchef Mikko Heiskanen, tfn 029 534 3808
bådas e-postadresser har formen [email protected]