Hoppa till innehåll

Den nya viadukten i Hangö färdig att användas – projektet färdigt i förtid och underskred budgeten

Publicerad 17.12.2021 9.00

I Trafikledsverkets och Hangö stads samprojekt ersattes den gamla bron väster om Hangö station med en ny viadukt. Den gamla bron byggdes 1958. Den nya viadukten förbättrar trafiksäkerheten och beaktar särskilt gång- och cykeltrafikens behov. Den nya bron öppnas för trafik lördagen den 18 december, nästan fyra månader i förtid. Även projektets ursprungliga kostnadskalkyl underskreds.

Viadukten till väster om stationen i Hangö går över Karis-Hangöbanan och förenar Nycandergatan på södra sidan med Halmstadsgatan på norra sidan. Den gamla bron, som byggdes 1958, hade nått slutet av sin livscykel och man beslöt därför att ersätta den med en helt ny och modern bro. När den nya bron byggdes beaktades den kommande elektrifieringen av banan och också i synnerhet gång- och cykeltrafikens behov.

”Den gamla järnvägsbron stängdes för trafik i slutet av oktober 2020. Rivningen av den gamla bron inleddes i början av november. Planen var att den nya bron skulle bli färdig före slutet av mars 2022, men arbetet framskred snabbare än väntat och bron kan öppnas redan nu i december, nästan fyra månader tidigare än den ursprungliga tidtabellen", berättar projektets projektchef Erkki Mäkelä vid Trafikledsverket om hur projektet framskridit.

Kreate Oy var entreprenör för projektet. Under de 31 116 dagsverken som användes för projektet inträffade inga olycksfall i arbetet som ledde till sjukledighet.

Projektets kostnadskalkyl var cirka sex miljoner euro och budgeten underskreds något. Trafikledsverket har betalat kostnaderna för bron medan Hangö stad har bekostat vägarna. Efter att projektet slutförs övergår viadukten från Trafikledsverkets till Hangö stads ägo.

Mer information

Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029534 3822, [email protected]