Hoppa till innehåll

Definitionen av de belagda landsvägarnas skick förnyades

Publicerad 5.7.2024 8.30

Trafikledsverket ändrade klassificeringen av definitionen av beläggningarnas skick. På grund av ändringen ökar det totala tal som rapporteras för belagda landsvägar i dåligt skick med cirka 2 000 kilometer. I och med reformen beskriver Trafikledsverkets siffror om antalet belagda vägar i dåligt skick bättre den verkliga situationen på vägnätet.

Ändringen synliggör bland annat vägavsnitt som inte enligt den tidigare definitionen objekt varit i dåligt skick och som eventuellt varit dolda. Vägens skick bestäms enligt körbanans båda körfältens uppmätta skick. Körbanans filer slits dock i olika takt och båda körfälten repareras eller lappas inte alltid samtidigt. Då uppstår situationer där det senast uppmätta körfältet är i klart bättre skick än det tidigare uppmätta körfältet i sämre skick. Uppgiften om ett körfält som tidigare var i sämre skick förblev dold på grund av den äldre mätningen vid bedömningen av hela vägnätets skick. I fortsättningen görs en bedömning av vägavsnittets skick beroende på vilket körfält som i verkligheten är i sämre skick oberoende av tidpunkten för mätning av skick.

På grund av ändringen kommer antalet belagda vägar i dåligt skick att öka i framtiden.

"Antalet landsvägar i dåligt skick i början av året är enligt de nya definitionerna cirka 10 600 kilometer, dvs. cirka 19 procent av de belagda landsvägarna. Situationen från den gamla definitionen stiger med knappt 2 000 kilometer", berättar Tero Lassila, sakkunnig inom hantering av landsvägarnas skick vid Trafikledsverket.

De nya värdena har tagits i bruk i uppföljningen av beläggningarnas skick och valet av beläggningsobjekt 2024. Det är bra att vara medveten om förändringen om du till exempel jämför antalet vägar i dåligt skick under tidigare år med nuläget. Ingen plötslig ökning av antalet vägar i dåligt skick har skett, även om man utifrån siffrorna kan dra slutsatser om detta.

Mer exakt information om vägarnas skick

Informationen om landsvägarnas skicka har en mycket stor betydelse för egendomsförvaltningen och planeringen av reparationer. Landsvägarna delas även i fortsättningen in i fem olika konditionsklasser, vars klassificeringsmodell nu har förnyats.

Faktorer som påverkar förändringarna är:

  • förnyade riktlinjer för beläggningsreparation,
  • ändring 2018 av lagen om trafiksystem och landsvägar,
  • utvecklingsbehov som observerats utifrån tidigare utvecklings- och forskningsarbeten,
  • föråldrad mätteknik samt
  • de brister i beskrivningen av vägens skick som upplevs i det nuvarande nyckeltalet för jämnhet.

Syftet med ändringarna är att producera uppgifter om skicket och klassificeringar som betjänar reparationen av belagda landsvägar. Samtidigt identifierar vi noggrannare vägavsnitt i dåligt skick och får fram vägavsnitt i dåligt skick som eventuellt blivit dolda i den tidigare klassificeringen.

"Den nya konditionsvariabeln som tas i bruk för vägens jämnhet i och med reformen beskriver närmare den ojämnhet som väganvändaren upplever. Även programmeringen av beläggningsobjekten riktas närmare till dåliga vägavsnitt och hanteringen av beläggningens livscykel förbättras. I sin helhet effektiviseras den kunskapsbaserade ledningen", konstaterar Lassila.

Bekanta dig med riktlinjerna för beläggningsreparation: https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2021-10_paallystettyjen_teiden_web.pdf (På finska.)

Mer information:

Tero Lassila, sakkunnig inom underhåll av landsvägarnas skick,
Trafikledsverket
tfn 029 534 3421
[email protected]