Hoppa till innehåll

Byggnadsarbetet för Smedsby omfartsväg påbörjas

Publicerad 18.10.2011

Planeringen av och de förberedande skedena i fråga om byggnadsarbetet av Smedsby omfartsväg från Hemstrand i Vasa via Stormossen i Korsholm till Kvevlax har under september–oktober framskridit som planerat.  Avlägsnandet av trädbeståndet och besittningstagandet av området håller på att slutföras.

Huvudentreprenören Skanska Infra Oy har utarbetat arbets- och tidsplaner för byggandet och trafikarrangemangen gällande denna höst och inkommande vinter. Det egentliga byggnadsarbetet inleds i början av november i området som omfattar Mellanvägens planskilda korsning, Karperövägens planskilda korsning och Stormossens planskilda korsning. 

Infotillfälle på onsdag

Ett infotillfälle om byggnadsarbetet arrangeras onsdagen den 19 oktober 2011 kl. 17.00–19.00 i Korsholms kommuns fullmäktigesal.  Alla som är intresserade av hur byggnadsarbetet fortlöper och arbetets inverkan på närmiljön är välkomna att delta.

Vid infotillfället presenteras tidsplanen för byggandet och trafikarrangemangen under hösten och vintern. Därtill ges information om begränsningar i framkomligheten på såväl allmänna vägar som utanför vägområdet på grund av sprängningarna.

Trafikverkets projektchef Ari Mäkelä och huvudentreprenören Skanska Infra Oy:s ansvariga arbetsledare Kyösti Ratia och Timo Kujanpää kommer att delta i infotillfället.

Ytterligare information om projektet samt infotillfällets material finns att tillgå onsdagen den 19 oktober 2011 på projektets webbsidor www.liikennevirasto.fi/sepankylanohikulkutie (på finska).


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv