Hoppa till innehåll

Byggarbetet i projektet Sv 68 Pedersöre börjar

Publicerad 19.10.2021 10.00

Nu startar byggprojektet vid stamväg 68 i Pedersöre, som är en helhet bestående av två projekt. Stamväg 68 som leder till Jakobstad förbättras genom att en järnvägsbro inklusive vägregleringar byggs vid Kållby norr om den nuvarande bron. Den planskilda anslutning som korsar stamväg 68 och riksväg 8 vid Edsevö förbättras och en ny korsande bro vid Holmintie samt gatuförbindelser byggs. Stamväg 68 är den viktigaste förbindelsen från Jakobstads hamn och Jakobstads stad till riksväg 8 och mot inlandet.
 

– Arbetena på projektområdet har påbörjats genom borttagning av trädbestånd. När träden tagits bort skapar vi förutsättningar för att inleda själva byggarbetena. Huvudentreprenör är Skanska Infra Oy. Arbetena börjar med byggandet av omvägar. Omvägar görs för fordonstrafik och för cykel- och gångtrafik, berättar projektchef Pasi Kivioja från Trafikledsverket. 
  Under hösten ska man bygga klart omvägarna och börja använda dem i takt med att arbetet fortskrider. De nuvarande lederna i projektområdet renoveras för att göra omvägstrafiken smidigare.

Ny planskild anslutning byggs i Edsevö

De ordinarie byggnadsarbetena inleds i slutet av oktober i Edsevö med en ramp som byggs mellan stamväg 68 och riksväg 8. I samband med att man bygger rampen börjar man också bygga en bullervall längs riksväg 8. 
På byggarbetsplatsen gör man även grundförstärkningsarbeten genom att bygga tunga bankar. Bankarna är ca en meter höga vallar byggda av makadam som placeras längs riksväg 8 och stamväg 68 vid den kommande rampen.
  – Vid järnvägsbron i Kållby inleds arbetena med massaskifte i höst. Efter att brons underbyggnad pålats och spontväggen byggts kan vi bygga ställningar och gjutformar för bron, berättar projektchef Timo Kujanpää från Skanska.


Sv 68 Pedersöre

Stamväg 68 är en vägförbindelse från Virdois till Jakobstad som förbinder riksväg 23 och 8. Stamväg 68 är den viktigaste förbindelsen från Jakobstads stad och hamn till riksväg 8 och mot inlandet. Företagen i Jakobstads hamn och närområdet har 2 000 arbetsplatser. Företagens verksamhet är beroende av att trafiken på stamvägen fungerar smidigt. 
   I projektet Sv 68 Pedersöre bygger man en ny järnvägsbro i Kållby i Pedersöre samt förbättrar den planskilda anslutningen vid riksväg 8 och stamväg 68 i Edsevö. Cykel- och gångvägen förbättras också i samband med entreprenaden. Projektkostnaderna uppgår till 5,5 miljoner euro för Edsevö och 5,2 miljoner euro för Kållby. Projektet slutförs i oktober 2022.

Mer information

Projektchef Pasi Kivioja, Trafikledsverket, tfn +358 29 534 3602
Projektchef Timo Kujanpää, Skanska Infra Oy, tfn +358 50 544 7110
 

Projektet på webben

vayla.fi/kt-68-pedersore

Bilagor


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv