Hoppa till innehåll

Bullerskärmar restes i Veikkola i Kyrkslätt

Publicerad 23.10.2020 8.00

De bullerskärmar som började byggas i Veikkola våren 2020 har färdigställts. Trafikledsverkets projekt omfattande byggande av sammanlagt 2000 meter bullerväggar, 1550 meter bullerplank och 200 meter bullervallar. Projektet höll tidtabellen och budgeten.

Det gemensamma projektet framskred utan problem

Bullerskärmningen byggdes som ett gemensamt projekt för Trafikledsverket och Kyrkslätts kommun på den södra sidan av riksväg 1 på en 2,5 lång vägsträcka vid byn Veikkola. På den norra sidan av vägen byggdes ett bullerplank. Inom ramen för projektet grundreparerades dessutom Peräläs viadukt och Veikkolas underfartstunnel. Byggandet av viltstängsel fortsätter på projektområdet och de färdigställs före utgången av oktober 2020.

Veikkolas läge är utmanande

Byn Veikkola ligger vid den livligt trafikerade Åboleden, och bullerbekämpning har redan länge planerats för området. De nya bullerskärmarna förbättrar avsevärt bullersituationen i området. NTM-centralen utför bullermätningar i området sedan den första projektfasen färdigställts den vecka som börjar den 26 oktober. Beslut om en eventuellt andra projektfas, effektiviserad bullerbekämpning på den norra sidan av motorvägen, fattas separat.

”Bullerväggarna har förverkligats med hjälp av ett absorberande patenterat bullerskyddssystem. Resultaten av bullermätningarna kommer att visa oss hur bullerskärmarna har påverkat bullersituationen i området”, säger projektchef Jarmo Nirhamo från Trafikledsverket.

Tidtabellen och budgeten höll

Projektentreprenör var GRK Infra. Enligt arbetsledare Heikki Kairikko framskred projektet tidtabellsenligt och i enlighet med entreprenadavtalet. Vägtrafiken på projektområdet löpte smidigt trots tillfälliga trafikregleringar och större trafikstockningar kunde undvikas.

Den totala budgeten för projektet var 7,2 miljoner euro.

Mer information:

Jarmo Nirhamo, projektchef, Trafikledsverket, 029 534 3596, [email protected]

Bilagor