Hoppa till innehåll

Behandlingen av och interaktion med lagstadgade planer för trafikledsprojekt smidigt i den nya tjänsten

Publicerad 15.3.2023 16.29

Upprättandet av kungörelser och anmälningar i anslutning till den administrativa processen för lagstadgade planer för landsvägar och järnvägar har överförts till tjänsten Planering av statens trafikleder. Tjänsten erbjuder medborgarna en e-tjänst där de kan bekanta sig med planerna samt ge respons och göra anmärkningar om dessa om de vill. Även informationshanteringen under planeringsprocessen underlättas.

Den nya tjänsten gör det lättare att hitta information när alla lagstadgade planer och kungörelser som gäller statens landsvägar och järnvägar finns på en adress. Det är också enklare att följa upp hur en enskild plan framskrider när dess uppgifter finns tillgängliga på samma plats. Dessutom har tillgängligheten beaktats i tjänsten.

Förbindelsen till Trafikledsverkets projektsidor förblir oförändrad, liksom kungörelselistan som också finns i Trafikledsverkets och NTM-centralens webbtjänster. Antalet kungörelser har ökat gradvis i den nya tjänsten från och med början av mars. Kungörelser som redan har publicerats förs inte in i den nya tjänsten.

Tjänsten är för medborgare och tjänstemän 

Den nya tjänsten underlättar i första hand för medborgarna, men även tjänstemännens arbete effektiviseras.

"Tidigare har flera system använts i den administrativa processen. Informationen rörde sig inte smidigt i processens olika skeden och mellan de olika parterna. Till exempel är kungörelsen förknippad med många manuella skeden. En utmaning har också varit storskaligt och omfattande planeringsmaterial. Det kan ha varit svårt för medborgaren att hitta information om en viss plan och dess planeringsmaterial", summerar Jenna Johansson, enhetschef vid Trafikledsverkets trafikledsplanering.

Den nya webbtjänsten Planering av statens trafikleder fortsätter digitaliseringen av interaktionsprocessen och behandlingen av de lagstadgade planerna för landsvägar och järnvägar (lagen om trafiksystem och landsvägar, Banlagen) mellan medborgare, intressentgrupper och myndigheter.

Reformen påverkar arbetet för Trafikledsverkets och NTM-centralernas tjänstemän samt de konsulter och kommunernas projektchefer som utarbetar översiktsplaner eller väg- och järnvägsplaner för landsvägar och banor samt deltar i genomdrivandet av den administrativa processen för dessa lagstadgade planer.

Projektet har genomförts tillsammans med aktörer inom trafikbranschen. Systemutvecklare är CGI Suomi Oy, med vilken utvecklingen av tjänsten kommer att fortsätta att vara aktiv under detta år, på väg är bland annat Suomi.fi-integrationen och kartgränssnittet.

Webbtjänst Planering av statens trafikleder

Trafikledsverkets kungörelsesidor

NTM-centralernas kungörelsesidor 

Trafikledsverkets projektsidor (väg-, ban- och sjöledsprojekt)

Mer information:

Projektchef Marika Ojanen, [email protected] och

Sakkunnig inom planeringsstyrning, systemansvarig Elina Manninen, [email protected]