Hoppa till innehåll

Båtsäsongen står redan för dörren – farledskanalerna öppna från och med slutet av april

Publicerad 4.4.2022 8.45

Trafikledsverket öppnar farledskanalerna för trafik under perioden 29.4–20.5.2022. Båtförarna bör vara särskilt försiktiga i början av säsongen, eftersom till exempel farledsmärkena kan ha flyttat på sig eller gått sönder under vintern.

Kanalernas öppningstider:

29.4.2022 kl. 9.00:

  • Vääksy, Kalkkinen

6.5.2022 kl. 9.00:

  • Kumo älvs vattendrag (Lempäälä, Valkeakoski, Murole, Herraskoski)

13.5.2022 kl. 9.00:

  • Keitele kanal (Vaajakoski, Kuhankoski, Kuusaa, Kapeenkoski, Paatela)
  • Rautalampi-rutten (Kerkonkoski, Kiesimä, Neituri, Kolu)
  • Idensalmi-rutten och museikanalerna (Nerko, Ahkiolahti, Kuivataipale, Saarikoski)
  • Heinävesi-rutten (Pilppa, Vihovuonne, Kerma, Karvio)
  • Pielisjoki-rutten (Joensuu, Kaltimo, Kuurna)

20.5.2022 kl. 9.00:

  • Heinävesi/Juojärvi-rutten (Varistaival, Taivallahti)
  • Tahko-rutten (Karjalankoski, Juankoski, Lastukoski)

Observera att Vääksy och Kalkkinen kanaler öppnas en vecka tidigare än normalt om isförhållandena tillåter det. I Lempäälä kanal finns det däremot begränsningar i sjötrafiken under maj månad på grund av avtappningar.

Aktuella tips för början av säsongen

Trafikledsverket uppmanar båtförare att vara försiktiga särskilt i början av säsongen.

"Det är möjligt att alla farledsmärken inte är på plats när kanalerna öppnas. Under vintern flyttas, skadas eller försvinner märkena ofta helt och hållet. Reparationerna är klara senast till midsommaren", berättar Tero Sikiö, chef för enheten för inre vattenvägar vid Trafikledsverket.

Under den gångna vintern har det förekommit långa köldperioder, vilket har lett till att kanalernas konstruktioner frusit till mer än normalt. Därför kan det i maj hända att insjöfjärdarna redan skulle vara isfria men att isen som bildats i kanalens konstruktioner hindrar användningen av slussen. Därför kan öppnandet av vissa slussar dra ut på tiden. Om det förekommer förseningar meddelas det på denna sida.

Mer information:

Kanalernas och broarnas öppettider

Chef för enheten för inre vattenvägar Tero Sikiö, Trafikledsverket
tfn 029 534 3409
[email protected]