Hoppa till innehåll

Båtförare, se upp för arbetsmaskiner i närheten av Nordsjö hamnbassäng och farled och vid Ärtholmens östra strand

Publicerad 11.5.2021 9.25

 

Muddring och sprängning pågår utanför Nordsjö hamn och i farleden. Sprängstenen från Nordsjö transporteras med pråm till Ärtholmens östra strand, där den används för utfyllnadsarbete. Detta medför förändringar i farlederna och områdena där man kan köra båt vid Ärtholmen. Båtförarna ska lämna ett säkerhetsavstånd på minst 150 meter till arbetsutrustningen.

Under båtsäsongen som nu inleds möts både fartygstrafik, arbetsutrustning och småbåtar i Nordsjö farled och hamnbassäng. För att garantera säkerheten för alla ska småbåtsförarna följa de officiella farlederna, 150 meters säkerhetsavstånd till arbetsutrustningen, hastighetsbegränsningarna samt undvika fiske i närheten av arbetsställena.

I Trafikledsverkets, Helsingfors Hamns och Helsingfors stads projekt fördjupas Nordsjöleden och hamnbassängen från 11 meter till 13 meters leddjupgående för att uppfylla fartygstrafikens transportkrav. 

Under båtsäsongen rör sig muddrings- och sprängutrustning samt pråmar på Nordsjö farled dygnet runt (se arbetsställen och farleder, karta 1). Det är skäl för småbåtsförare att vara uppmärksamma när de rör sig i närheten av arbetsställena. Håll minst 150 meters säkerhetsavstånd till utrustningen när du åker båt. I hamnområdet är hastighetsbegränsningen för fritidsbåtar 17 km/h, dvs. 9,2 knop.

Särskild försiktighet ska iakttas i närheten av Nordsjö hamnbassäng. Det är förbjudet att gena genom hamnbassängen på grund av borrningar och sprängningar i området. När man åker båt ska man följa den officiella farleden som omger byggplatsområdet i hamnbassängen (karta 2). Att gena genom hamnbassängen medför en risk för båtförare, arbetsmaskiner och fartygstrafik. 

– Säkerheten för båtförare och personer som arbetar i farleden är av största vikt och därför ber vi dem som rör sig i närheten av Nordsjö hamn och farleden att fästa särskild uppmärksamhet vid säkerhetsavstånden och att göra en så lång omväg som möjligt kring arbetsenheterna, konstaterar Trafikledsverkets projektchef Seppo Paukkeri.


Farledsändringar och område med båtförbud vid Ärtholmens östra strand

Muddringsarbetet utanför Nordsjö påverkar farlederna också i närheten av Ärtholmens östra strand, där det finns en byggplats som tar emot sprängsten. Sprängstenen från Nordsjö transporteras till Ärtholmen med pråm, där den används för utfyllnaden i havet som behövs för att bygga ett nytt bostadsområde. Pråmarna är stora och långsamma och därför svåra att stanna. Båtförare bör observera att en bogserbåt drar pråmen efter sig med hjälp av en dragvajer. 

Farlederna vid Ärtholmens östra strand har förändrats och det är inte tillåtet att köra båt i området där sprängstenen deponeras (karta 3). Området kring Ärtholmen muddras och sprängsten deponeras där från april till augusti.

– Vattendjupet vid Ärtholmens östra strand förändras också när deponeringen av sprängsten i området fortskrider, påminner Paukkeri.

Det är förbjudet att dyka och simma i närheten av arbetsställena. 

Du kan kontrollera arbetsutrustningens placering i realtid i vår karttjänst.

Mer information om projektet och säkerheten för båtförare samt kartor över arbetsställen och farleder.

Facebook.com/vuosaarenmerivayla

Mer information:
Seppo Paukkeri
Projektchef, Trafikledsverket
tfn 029534 3361
[email protected]
 
Sanna Supponen 
Projektchef, Helsingfors Hamn Ab
[email protected]
tfn 040801 4705

Tomi Laine
Projektchef
Byggnadskontoret
Stadsmiljösektorn
Helsingfors stad
[email protected]
tfn 09310 39762

Bilagor


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.