Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Två filer stängda på Helsingforsgatan fr.o.m. 12.6.

Publicerad 13.6.2022 15.57

 

På Helsingforsgatan mellan Lonttisvägen och Aningaisbron görs avlopps- och vattenledningsarbeten från och med den 12 juni. Arbetet tar cirka två veckor. 

Under arbetets gång är de två körfälten på Helsingforsgatan stängda och körhastigheten sänkts till 30 km/h. Det finns trafikskyltar på vägen. 

Karta över Helsingforsgatan.

Mer information:  
Rejlers Finland Oy, byggherrekonsult Kimmo Koskinen, t. 040 801 1386, fö[email protected]
 
Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
www.facebook.com/KupittaaTurkuratahanke 

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och hinderfriheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2024. Europeiska Unionen stöder banprojektets utvecklingsfas med 6,3 miljoner euro. Projektet verkställs av Trafikledsverket, Åbo stad och VR.

Projektet medfinansieras av Europeiska unionen.

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.

Bilagor