Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Trädfällning på områdena kring banbron över Aura å och Raunistula bro från och med vecka 41

Publicerad 11.10.2022 16.13

På grund av byggarbete för banprojektet Kuppis-Åbo blir man tvungen att fälla träd i närheten av banbron vid Aura å och Raunistula bro. Alla behållbara trädbestånd bevaras. 

På området vid Aura ås järnvägsbro och Raunistula gång- och cykelväg inleds trädfällningar enligt parkplanen vecka 41. Trädfällningarna hör till förberedande arbete för brobygget. 

För att bygga dubbelspår krävs utrymme och därför måste träd fällas. Träd kommer att fällas vid broarna, dubbelspåren och vid de nya gång- och cykelvägarna.

Trädbeståndet kommer att fällas så lite som möjligt och områdets naturvärde beaktas i arbetet. Under tiden träden fälls kan det förekomma tillfälliga trafikarrangemang vid vandringslederna längs åstranden.

Efter trädfällningarna vid Aura å börjar man förbereda omvägarna för trafiken. 

Mer information:
Trafikledsverket, projektingenjör Seppo Paukkeri, tfn 029 534 3361, [email protected]
GRK Infra, arbetsplatschef Ville Lonka, tfn 040829 0089, [email protected] 

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
www.facebook.com/KupittaaTurkuratahanke 

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och hinderfriheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2024. Europeiska Unionen stöder banprojektets utvecklingsfas med 6,3 miljoner euro. Projektet verkställs av Trafikledsverket, Åbo stad och VR.

Projektet medfinansieras av Europeiska unionen.

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv