Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Trädfällning längs Virusmäkivägen och Helsingforsgatan från och med vecka 13

Publicerad 25.3.2022 10.50

 

På grund av byggarbetena i samband med banprojektet Kuppis–Åbo blir man tvungen att fälla några träd längs Virusmäkivägen och Helsingforsgatan. Gallringen av träd inleds längs Virusmäkivägen vecka 13. Träden fälls i mars innan häckningen under fredningstiden börjar. 

På grund av barnarbetena kommer man att fälla träd längs Virusmäkivägen i riktning mot Toijala, i området som ligger på linjedragningen för den nya kollektivtrafikgatan Lyylivägen som planeras där. Medan byggarbetena pågår används området för olika arbetsplatsfunktioner. De träd som fastställts i linjedragningen av Lyylivägen och den tillhörande parkplanen kommer att bevaras i området.

På banområdet längs Helsingforsgatan kommer man av säkerhetsskäl att fälla ungefär två till fyra träd som växer för nära högspänningsledningen. Resten av de närliggande träden får stå kvar och skyddas under den tid som byggarbetet pågår.  

– Vi har förståelse för att de här träden är viktiga för de som bor i närområdet. Tyvärr växer de här träden inte bara i närheten av högspänningsledningar utan också ovanpå korsande elledningar och kablar under marken, och därför kan det inte planteras nya träd på samma platser. Istället för träd kommer vi dock att plantera buskar i området, berättar projektchef Erkki Mäkelä vid Trafikledsverket. 

I området mellan Skolgatan och Parkgatan samt vid Industrigatan bygger man byggnader i anslutning till järnvägsfunktioner. Även på det här området kommer man att avlägsna trädbestånd på grund av byggnadsarbeten. 

– Miljöaspekterna har en mycket viktig roll i projektet. Vi bevarar och ersätter alla träd som vi bara kan. De träd som ska bevaras kommer att skyddas medan bygget pågår, lovar Mäkelä. 

Ytterligare uppgifter:  
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822 
Trafikledsverket, projektingenjör Seppo Paukkeri, tfn 029 534 3361 
 
Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo 
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke 
 

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och hinderfriheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2024. Europeiska Unionen stöder banprojektets utvecklingsfas med 6,3 miljoner euro. Projektet verkställs av Trafikledsverket, Åbo stad och VR.
EU logoTrafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv