Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Nummis underfartsbro rivs under vecka 22

Publicerad 8.5.2023 9.35

Nummis underfartsbro rivs under fyra dagar och nätter 30.5–2.6.2023. En del av Helsingforsgatan stängs för fordonstrafik under rivningsarbetet. Efter rivningen börjar byggandet av en ny underfartsbro.

Rivningen av bron inleds tidigast natten mellan måndag och tisdag kl. 00.00 och fortsätter fram till fredag 2.6. Rivningen av bron orsakar buller i närmiljön. Arbetet utförs dygnet runt för att minimera de olägenheter som rivningsarbetet orsakar trafiken. Vi beklagar störningen och tackar för ert tålamod.

Under rivningsarbetet stängs Helsingforsgatan för fordonstrafik mellan Assistentgatan och Kyrkvärdsvägen. Omvägen för fordonstrafik går via Aningaisgatan och Allégatan. Dessutom stängs Kairisstigen bredvid Helsingforsgatan mellan Pispalavägen och Assistentgatan tills den nya underfartsbron är färdigställd. Omvägen för fotgängare och cyklister går längs Nummisstranden längs Helsingforsgatan, Aura ås friluftsstig och järnvägen.

"Efter rivningen kommer byggandet av en ny, bredare underfartsbro att börjas. Den nya bron kommer att möjliggöra byggandet av ett dubbelspår mellan Kuppis och Åbo järnvägsstationer", berättar projektchef Erkki Mäkelä
 

Karta över ändringar i motorfordonstrafiken på Helsingforsgatan

Karta över gång- och cykelrutter längs Aura å

Mer information:
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]
Rejlers Finland Oy, byggherrekonsult Olli Rantanen, tfn 040 766 6088, [email protected]
GRK Suomi Oy, arbetsplatschef Ville Lonka, tfn 040829 0089, [email protected] 

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
www.facebook.com/KupittaaTurkuratahanke 

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets byggarbeten infaller 2021–2026. Projektet har fått stöd av Europeiska unionen för både planering och byggande.

Projektet medfinansieras av Europeiska unionen.

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.

Bilagor


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv