Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis-Åbo: Kuppis ändstation för Helsingfors- Åbo-Helsingfors tågtrafik från och med 15.8.2022 – instruktioner åt resenärerna

Publicerad 11.8.2022 9.02

 

Från och med den 15 augusti 2022 avbryts Helsingfors–Åbo–Helsingfors tågtrafik vid Kuppis station i Åbo. De tillfälliga trafikarrangemangen gäller i cirka två år. Under tiden trafikerar Åbo regions kollektivtrafik Föli mellan Åbo centralstation och Kuppis.

Ännu på måndagen 15.8. går resan mellan Åbo och Salo med buss (https://www.vr.fi/sv/ersattande-bussar) på grund av ett banarbete som utförs på sträckan mellan Åbo och Salo. Från och med tisdagen avgår och stannar Helsingfors-tågen vid Kuppis station.

Avbrytandet av tågtrafiken vid Kuppis station är en del av banprojektet Kuppis–Åbo, där man utvecklar Åbo person- och godsbangårdar samt bygger ett dubbelspår mellan Kuppis och Åbo järnvägsstation.

Skyltning och guider för att hjälpa hitta rätt på tågstationerna

Både på Kuppis och Åbo stationer kommer det att från och med måndagen 15.8. patrullera guider på perrongen. Guiderna hjälper resenärerna att hitta rätt och svarar på frågor gällande trafikförbindelser. Guiderna finns på plats i två veckors tid, på Kuppis station mellan klockan 7–23 och på Åbo station mellan klockan 7–21. Dessutom ger stationernas infopunkter information om de ändrade trafikförbindelserna.

Både på Kuppis och Åbo station finns det synlig skyltning som hjälper resenärerna att hitta rutter och trafikförbindelser.

Även utropen på både tågstationerna och passagerarterminaler i Åbo hamn berättar om de nya förbindelserna.

Förbindelse till Åbo hamn och Åbo flygplats

På Kuppis station finns skyltning gällande VR:s ersättande bussförbindelse till Åbo hamn samt till Föli-bussen som går till Åbo flygfält.

Den ersättande bussförbindelsen mellan Åbo hamn och Kuppis station avgår från Kuppis stationens omedelbara närhet. Varje avgång mellan Kuppis och Åbo station har åtminstone en tillgänglighetsanpassad buss. En tågbiljett som köpts fram till hamnen eller från hamnen fungerar som biljett för busstransporten. Tidtabellen för den ersättande bussen hittar du i informationen om tågresan eller i tågbiljetten.

Då du reser mellan flygplatsen och Kuppis station, byter du bussförbindles i Åbo centrum. Även på flygplatsen finns det skyltning som hjälper resenärer att hitta till tågförbindelsen som går mot Helsingfors.

Mer information om förbindelserna:

Från Åbo centralstation till Kuppis station

Från Åbo centralstation kommer man till Kuppis station med Åboregionens kollektivtrafik Föli. Bussarna 32 och 42 avgår från Bangårdsgatan framför järnvägsstationen. Hållplatsnumret är 144.  Restiden är cirka 20 minuter. En enkelbiljett kan köpas med kontaktlös betalning, mobilt i Föli-appen eller kontant av chauffören.

 

En karta Åbo station

En karta över Åbo station.

Vid ankomsten till Kuppis station avlägsnar sig passagerarna som kommit med Föli på hållplatsen vid Kuppis station, som ligger i omedelbar anslutning till stationens parkeringsplats.

En karta över Kuppis station område.

En karta över Kuppis station område.

Ersättande förbindelse mellan Åbo hamn och Kuppis station

Den ersättande bussförbindelsen i riktning mot Åbo hamn avgår från Joukahainengatan invid Kuppis station. En tågbiljett som köpts fram till hamnen fungerar som biljett för busstransporten.  

För dem som reser till Helsingfors har resan från Åbo hamn ersatts med buss mellan Åbo hamn och Kuppis station. Bussarna till Kuppis avgår från hamnens bussplattform 7.

Från Åbo flygplats till Kuppis

Rutten mellan flygplatsen och Åbo centrum trafikeras av Fölis busslinje 1. Linjen 1 hållplatsen finns i Åbo centrum på Slottsgatan. Hållplatsnumret på Slottsgatan är T89.

Du kan ta dig från Auragatans hållplats till Kuppis station med buss 32. Hållplatsnumret på Auragatan är T4. Slottsgatans och Auragatans hållplatser ligger ca. 100 meter från varandra.

Mer information om de tillfälliga trafikarrangemangen hittar du på projektets hemsida: https://vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo/tillfalliga-arrangemang-i-tagtrafiken-mellan-abo-och-helsingfors-fran-och-med-den-15-augusti-2022

Arrangemangen har gjorts enligt experternas bästa bedömning. Man följer kontinuerligt upp hur smidigt trafikarrangemangen fungerar och tar hänsyn till passagerarnas respons.

Mer information: 

Trafikverket, projektchef Erkki Mäkelä, tel. 029 534 3822, [email protected]

Arkos Oy, byggherrekonsult, Hannele Vartia, tel. 040 543 74 05, [email protected]

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
www.facebook.com/KupittaaTurkuratahanke 

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och hinderfriheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2024. Europeiska Unionen stöder banprojektets utvecklingsfas med 6,3 miljoner euro. Projektet verkställs av Trafikledsverket, Åbo stad och VR.

Projektet medfinansieras av Europeiska unionen.

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.