Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Gång- och cykelrutterna ändras i Nummisstranden

Publicerad 4.11.2022 13.07

Gång- och cykelrutterna vid Nummisstranden ändras på grund av brobygget. Omvägarna är i bruk fram till sommaren 2024. 

Gång- och cykelrutterna vid Nummisstranden ändras i början av vecka 45. Det blir ändringar i rutterna eftersom det byggs broars landfästen, strandsläntens stödväggar och nya gång- och cykelrutter längs Aura å. 

Arbetsområdena är mycket trånga och vid byggandet används stora arbetsmaskiner. Omvägarna behövs för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt. 

Gång- och cykelrutterna är i bruk fram till sommaren 2024 med undantag av lederna på den nuvarande järnvägsbron och Raunistula bro. Gång- och cykelrutten flyttas från den nuvarande järnvägsbron till Raunistula arbetsbro i början av 2023, när rivningen av järnvägsbron inleds. Gång- och cykeltrafiken från Raunistula arbetsbro dirigeras till Raunistula nya gång- och cykelbro hösten 2023, när bron är färdig. 

Mer information:
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]
GRK Infra, arbetsplatschef Ville Lonka, tfn 040829 0089, [email protected] 

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
www.facebook.com/KupittaaTurkuratahanke 

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och hinderfriheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2024. Europeiska Unionen stöder banprojektets utvecklingsfas med 6,3 miljoner euro. Projektet verkställs av Trafikledsverket, Åbo stad och VR.

Projektet medfinansieras av Europeiska unionen.

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.

Bilagor