Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Gång- och cykelrutten flyttas från banbron vid Aura å till arbetsbron i Raunistula

Publicerad 22.12.2022 9.11

Fotgängare och cyklister leds från banbron vid Aura å till arbetsbron i Raunistula, eftersom man börjar riva banbron. Omvägen är i bruk från början av år 2023 till sommaren 2024.
 

Gång- och cykelrutten flyttas från den nuvarande järnvägsbron över Aura å till arbetsbron i Raunistula vecka 1, när man börjar riva banbron. Rivningen inleds med förberedande arbeten och de egentliga rivningsarbetena inleds i slutet av januari.

Från Raunistula arbetsbro styrs gång- och cykeltrafiken till den nya Raunistula gång- och cykelbron när bron är färdig.

Karta som visar gång- och cykelrutter längs Aura å.

Mer information: 
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, fornamn.e[email protected]
GRK Suomi Oy, arbetsplatschef Ville Lonka, tfn 040829 0089, [email protected] 

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
www.facebook.com/KupittaaTurkuratahanke 

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets byggarbeten infaller 2021–2026. Projektet har fått stöd av Europeiska unionen för både planering och byggande.

Projektet medfinansieras av Europeiska unionen.

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.

Bilagor