Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Byggandet av dubbelspåret från Kuppis till Åbo inleds den 15 augusti

Publicerad 10.8.2022 13.23

 

Från och med den 15 augusti 2022 är Kuppis ändhållplatsen för tågtrafiken mellan Helsingfors och Åbo. Trafikarrangemangen är en del av banprojektet Kuppis–Åbo, där man bland annat bygger ett dubbelspår mellan Kuppis och Åbo järnvägsstation. De tillfälliga trafikarrangemangen gäller i cirka två år. 

Arbetet på banavsnittet mellan Kuppis och Åbo inleds måndagen den 15 augusti med att anlägga byggplatsområden och förbereda rivningsarbeten för att säkerställa att elbanan rivs säkert på banavsnittet.  

"Vi är medvetna om att byggnadsarbetena och trafikavbrotten på två år har en betydande inverkan på människornas vardag och i synnerhet på pendeltrafiken mellan Helsingfors och Åbo. Det långa avbrottet gör det dock möjligt för oss att i huvudsak arbeta dagtid och på så sätt avsevärt minska olägenheterna för den omgivande bosättningen jämfört med att arbetet i huvudsak utförs nattetid. Även trafik- och byggnadssäkerheten förbättras när man inte arbetar samtidigt med tågtrafiken", konstaterar Trafikledsverkets projektchef Erkki Mäkelä.  

Utöver tågtrafiken kommer byggarbetena också att påverka den övriga trafiken i form av tillfälliga trafikarrangemang och ökad byggplatstrafik. Information om aktuella trafikarrangemang ges separat. 

GRK Infra har valts till entreprenör för banbron över Aura å

Utöver byggandet av dubbelspåret utvecklas i projektet även plattformsområdet vid Åbo centralstation och Heikkilä bangård förbättras. Ett av projektets största byggnadsobjekt är rivningen av den nuvarande järnvägsbron över Aura å och byggandet av en ny bro. GRK Infra Oy har valts till entreprenör för byggandet av järnvägsbron över Aura å och underfartsbron över Helsingforsgatan. 

"Byggandet av banbroar över vattendrag kräver specialkunnande av entreprenören. Jag är mycket nöjd med valet av partner", säger Erkki Mäkelä. 

“Vi på GRK är mycket glada över att kunna genomföra en entreprenad som kräver mångsidig kompetens och som är centralt placerad. Baserat på erfarenheterna från flera av Trafikledsverkets banbroprojekt börjar vi med tillförsikt inleda projektets utvecklingsfas”, konstaterar Juha Toimela, verkställande direktör för GRK Infra. Byggnadschef Sami Immonen från GRK Infra (till vänster), verkställande direktör Juha Toimela från GRK Infra, projektledare Antero Mäkilä från Åbo stad, projektchef Erkki Mäkelä från Trafikledsverket, stadsbyggnadsdirektör Kimmo Suonpää från Åbo stad och avdelningsdirektör Jussi Lindberg frpn Trafikledsverket på järnvägsbron över Aura å. Bild: Jaana Kotamäki

Över Aura å byggs en tillfällig bro för byggplatsen och fotgängare och cyklister

Innan rivningsarbetena på banbron inleds i februari 2023 byggs en arbetsbro bredvid den nuvarande bron, via vilken den gamla bron rivs och den nya byggs. Byggandet av arbetsbron inleds i oktober 2022. Arbetsbron får också en egen smal fil för fotgängare och cyklister. 

"Förbindelsen över Aura å bevaras under hela byggtiden, även om det är möjligt att man också måste förlita sig på kortvariga omvägar. Eftersom gång- och cykelleden går alldeles intill byggplatsen, önskar vi att de som använder rutten är särskilt vaksamma och följer med trafiken på byggplatsen” påminner Ville Lonka arbetsplatschef vid GRK Infra. 

Järnvägsbron över Aura å som är gjord av stål rivs i delar som skärs av och lyfts bort.
"Inga imponerande sprängningar kommer att genomföras", ler arbetsplatschef Ville Lonka.

Mer information: 
Trafikledsverkets projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]
Juha Toimela, vd vid GRK Infra, tfn 040 594 5473, [email protected] 
Ville Lonka, arbetsplatschef vid GRK Infra, tfn 040 829 0089, [email protected] 

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
www.facebook.com/KupittaaTurkuratahanke 

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och hinderfriheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2024. Europeiska Unionen stöder banprojektets utvecklingsfas med 6,3 miljoner euro. Projektet verkställs av Trafikledsverket, Åbo stad och VR.

Projektet medfinansieras av Europeiska unionen.

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.

Bilagor