Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Byggandet av arbetsbroar över Aura å inleds

Publicerad 2.11.2022 15.13

Den första arbetsbron över Aura å börjar byggas onsdagen den 2 november. 
Arbetsbron korsar Aura å vid Sillankorva. När bron är färdig möjliggör den byggandet av Raunistulas nya gång- och cykelbro. 

Byggandet av arbetsbron som möjliggör rivningen och byggandet av järnvägsbron över Aura å inleds vecka 45. Arbetsbroarna blir färdiga i början av år 2023 och vi informerar separat om ibruktagandet av broarna. Den dagliga arbetstiden är vardagar kl. 7.00–18.00. 

”Även om stoppandet av tågtrafiken mellan Helsingfors och Åbo i Kuppis har medfört olägenheter i många arbetsresenärers vardag, gör det nu att vi inte behöver utföra dessa arbeten på kvällar och nätter under bantrafikens tidtabeller”, berättar Trafikledsverkets projektchef Erkki Mäkelä

Arbetsbroarna anläggs på rörpålar genom vibrationer. 
”I detta arbetsskede utförs inte pålningen med slag. Vibrationer orsakar inte bultande ljud i omgivningen, även om vi tyvärr inte kan lova grannskapet en helt ljudlös arbetsplats”, berättar arbetsplatschef Ville Lonka från GRK. 

Gång- och cykelrutten flyttas från den nuvarande järnvägsbron till Raunistula arbetsbro i början av 2023, när rivningen av järnvägsbron inleds. Gång- och cykeltrafiken från Raunistula arbetsbro dirigeras till Raunistula nya gång- och cykelbro hösten 2023, när bron är färdig.

Mer information:
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]
GRK Infra, arbetsplatschef Ville Lonka, tfn 040829 0089, [email protected] 

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
www.facebook.com/KupittaaTurkuratahanke 

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och hinderfriheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2024. Europeiska Unionen stöder banprojektets utvecklingsfas med 6,3 miljoner euro. Projektet verkställs av Trafikledsverket, Åbo stad och VR.

Projektet medfinansieras av Europeiska unionen.

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.