Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Bullrande arbete på brobygget vid Aura å i januari–mars

Publicerad 20.1.2023 9.26

Rivningsarbetena på järnvägsbron över Aura å orsakar buller från slutet av januari fram till mars. Från och med slutet av februari utförs arbeten på Raunistula gång- och cykelbro som orsakar buller. 
 

Stenkonstruktionerna på järnvägsbron över Aura å börjar rivas i slutet av januari, omkring vecka 4. Rivningsarbeten som utförs dagtid orsakar buller i närmiljön. Buller kommer från hamrandet när mellanstöden på bron rivs. 

Buller uppstår också från pålningarna av Raunistula gång- och cykelbro. Pålningsarbetet inleds i slutet av februari, omkring vecka 8. Pålningsarbetet pågår till mitten av mars.

Arbetet utförs vardagar kl. 7-18. Vi beklagar oväsendet och tackar invånarna i närområdet för ert tålamod. 

Mer information: 
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]
GRK Suomi Oy, arbetsplatschef Ville Lonka, tfn 040829 0089, [email protected] 

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
www.facebook.com/KupittaaTurkuratahanke 

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets byggarbeten infaller 2021–2026. Projektet har fått stöd av Europeiska unionen för både planering och byggande.

Projektet medfinansieras av Europeiska unionen.

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv