Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Biltågsstationen på bangården i Åbo flyttas över till Logomo-sidan, den tillfälliga biltågsstationen och passagerarplattformen tas i bruk den 22 maj

Publicerad 19.5.2022 13.38

 

Biltågsstationen på bangården i Åbo flyttas över till Logomo-sidan den 21 maj som en del av projektet Kuppis–Åbo. Från och med den 22 maj bör fordonstrafiken använda den tillfälliga biltågsstationen och passagerarna i riktning mot Toijala bör använda den tillfälliga passagerarplattformen. 

Biltågsstationen på bangården i Åbo flyttas från Bangårdsgatan till Hampspinnarebågen den 21 maj. Från och med den 22 maj styrs fordonen till en tillfällig biltågsstation, som man kör till via Vagngatan. 

Den tillfälliga passagerarplattformen på Logomo-sidan tas i bruk den 22 maj.  Endast passagerare som reser i riktning mot Toijala kommer att avgå från den tillfälliga passagerarplattformen, och fotgängare kan gå till plattformen från Ratapihankatu via Logomobron. Den tillfälliga biltågsstationen och passagerarplattformen är i användning fram till oktober 2023. 

Banarbetena på Åbo järnvägsstation i början av sommaren 

När de tillfälliga arrangemangen på Logomo-sidan tagits i bruk inleds banarbetena på Åbo järnvägsstation. Till en början utför man förberedande arbeten på järnvägsstationssidan och de nuvarande spåren rivs, varvid plattformarna 2 och 3 tas ur bruk. Arbetsområdet utvidgas och plattformarna 4, 5 och 6 börjar rivas när tågtrafiken mellan Helsingfors och Åbo stängs av från och med den 15 augusti och under tiden för byggarbetena på dubbelspåret till Kuppis. Billastningen flyttas tillbaka till den gamla biltågsstationen och de nya plattformarna 1 och 2 tas i bruk på järnvägsstationens sida i oktober 2023.  

– Vi har kommit bra igång med banarbetena på bangården i Åbo under våren, berättar projektchef Erkki Mäkelä vid Trafikledsverket. Under maj månad har vi till exempel byggt en ny bana i Lonttinen- och Konsaområdet och gjort stora markbyggnadsarbeten. Det arbete som nu görs kommer att gynna Kustbanan långt in i framtiden.   

– Spår- och plattformsarbetena på bangården i Åbo kommer att göra tågtrafiken mellan Helsingfors och Åbo smidigare och öka säkerheten på Åbo järnvägsstation, summerar Mäkelä. 

Karta över de tillfälliga trafikarrangemangen på bangården i Åbo.

Köranvisningar till den tillfälliga biltågsstationen på bangården i Åbo.

Mer information:  
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä tel. 029 534 3822, [email protected]
Kreate Rata Oy, arbetschef Ari Mattsson tel. 040 842 1204, [email protected]
 
Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
www.facebook.com/KupittaaTurkuratahanke 

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och hinderfriheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2024. Europeiska Unionen stöder banprojektets utvecklingsfas med 6,3 miljoner euro. Projektet verkställs av Trafikledsverket, Åbo stad och VR.

Projektet medfinansieras av Europeiska unionen.

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.