Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Arbetena på Helsingforsgatan och Virusmäkivägen fortsätter, arbetena påverkar trafikarrangemangen

Publicerad 12.7.2022 17.42

 

Arbetena på Helsingforsgatan fortsätter fram till slutet av juli, och byggnadsarbetet på Virusmäkivägen fortsätter till slutet av augusti. 

På Helsingforsgatan mellan Lonttisvägen och Aningaisbron görs avlopps- och vattenledningsarbeten till och med slutet av juli. Arbetena medför ändrade trafikarrangemang på Helsingforsgatan. Det finns trafikskyltar på vägen. 

På Virusmäkivägen bygger man bland annat en stödmur och utför andra byggnadsarbeten fram till slutet av augusti. Under arbetet är Virusmäkivägen stängd på sektionen mellan Raunistularampen och Virusmäkivägen 4. Under avstängningen kommer man till tomterna på Urpovägen via Terrängvägen. 

Karta med de tillfälliga trafikarrangemangen på Helsingforsgatan.

Trafikarrangemang på Virusmäkivägen.


Mer information:
Rejlers Finland Oy, byggherrekonsult Kimmo Koskinen, tel. 040 801 1386, [email protected]
Kreate Rata Oy, byggplatschef Arttu Ketonen, tel.  040 8421 229, [email protected] 

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
www.facebook.com/KupittaaTurkuratahanke 

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och hinderfriheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2024. Europeiska Unionen stöder banprojektets utvecklingsfas med 6,3 miljoner euro. Projektet verkställs av Trafikledsverket, Åbo stad och VR.

Projektet medfinansieras av Europeiska unionen.

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.

Bilagor