Hoppa till innehåll

Banprojektet Hyvinge–Hangö: Byggandet av Lindersvägens underfartsbro inleds i Svartå i Raseborg

Publicerad 11.11.2021 13.21

 

Trafikledsverkets projekt förbättrar plankorsningssäkerheten på banan mellan Hyvinge och Hangö. Byggandet av Lindersvägens underfartsbro inleds i Svartå i Raseborg. Den underfartsbro som nu byggs ersätter plankorsningarna vid Lindersvägen och Bredvik. Den nya underfartsbron blir klar i slutet av 2022.

Byggandet av Lindersvägens underfartsbro inleds i Svartå i Raseborg i november. "Den nuvarande plankorsningen vid Lindersvägen avlägsnas när den nya underfartsbron är klar. En ersättande vägförbindelse till Bredviks plankorsning har redan gjorts via Lindnäsvägen. Med dessa ändringar förbättras plankorsningssäkerheten betydligt", berättar projektchef Erkki Mäkelä vid Trafikledsverket.

På plankorsningsområdet vid Lindervägen görs små trafikändringar medan arbetet pågår för att möjliggöra broarbeten. På Lindersvägen förekommer också korta trafikavbrott som meddelas separat lokalt. Arbetena är klara i slutet av 2022.

I entreprenaden ingår också en sänkning av Salontie (landsväg 186) vid Stormora korsningsbro vid Lojovägen (riksväg 25). Genom att sänka landsvägen blir det möjligt att trafikera höga specialtransporter via Salontie. När arbetet är klart flyttas specialtransportrutten från Svartå centrum till landsväg 186. Arbetet inleds i slutet av november och slutförs före utgången av innevarande år. Under entreprenaden görs trafikarrangemang på området under arbetets gång.

Tilläggsuppgifter:

Trafikledsverket, regionchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]

Följ projektet:

https://vayla.fi/sv/alla-projekt/hango-hyvinge

I Trafikledsverkets projekt Hyvinge-Hangö elektrifiering och förbättring av plankorsningar, elektrifieras den 149 km långa enspåriga banan Hyvinge- Hangö och säkerheten vid plankorsningarna på förbindelsesträckan förbättras.


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.