Hoppa till innehåll

Arbetschef för trafikledsbyggande Samuel Laitinen: genom samspel mot ett lyckat slutresultat

Publicerad 28.9.2023

Utöver förnyandet av Rävsundsbron och Hessundsbron förbättras också Skärgårdsvägens skick i projektområdet. Arbetschefen för trafikledsbyggande Samuel Laitinen vid Kreate ser till att arbetet förlöper planenligt och i tid.

"Jag ansvarar för byggandet av trafikleder i anslutning till broar. Till detta hör många olika arbeten, såsom omfartsvägar och kommande vägar, enskilda vägar, flyttning av ledningar, vattenhantering, bullerskydd och byggande av belysning – i praktiken allt annat arbete i anslutning till trafikleder förutom broar", berättar Laitinen.

I ett stort projekt måste man kunna hålla i många trådar. Samarbetsfärdigheter är viktiga för att de olika aktörerna ska kunna samordna olika delområden inom byggandet.

"I ett så här stort projekt finns det mycket samordning mellan trafikleds- och brobyggandet, bland annat i fråga om tidtabellerna, och därför framhävs förutom de tekniska lösningarna även människors ledarskap och förmåga att arbeta i team. Det är särskilt viktigt att jobba tillsammans mot samma mål, eftersom byggandet då fungerar smidigt även i terrängen", betonar Laitinen.

Samuel vid sitt skrivbord.

Från sprängningsarbeten till trafikledsbyggande

Laitinen, som har trivts på Kreate i drygt fem år, har tidigare arbetat med bergsbyggande som arbetsplatschef på sprängningsarbetsplatser. Broprojektet i Rävsundet och Hessundet har blåst nya vindar till arbetsplatschefens skrivbord.

"I mina tidigare uppgifter har jag varit ansvarig för sprängningar, så det här är mitt första projekt där även många andra arbetsskeden ingår i mitt ansvarsområde. Som helhet har det här varit ett intressant projekt, till exempel har jag inte stött på stabiliseringsarbeten i mina tidigare arbetsuppgifter." 

Laitinen gör regelbundet rundturer på arbetsplatsen för att följa upp hur arbetet framskrider. Det är viktigt att besöka terrängen för med egna ögon se hur arbetet framskrider och till exempel hur säkerhetsfrågorna förverkligas konkret. Arbetschefen anser att massbytet av den södra infartsbanken på Rävsundsbron varit det arbetsskede som hittills varit mest minnesvärt.

"Att byta massa på den södra infartsbanken i Rävsundet var ett utmanande arbete, eftersom den nuvarande Skärgårdsvägen ligger högt uppe på banken och byggplatssidan är något lägre och undergrundens stabilitet var ganska svag. När vi bytte massa var vi tvungna att montera bland annat en tryckluftsslang och uppföljningsdosor på den nuvarande Skärgårdsvägen, med vilka vi säkerställde att den nuvarande banken inte börjar röra på sig på grund av våra arbeten."

Att hitta fungerande lösningar motiverar

Laitinen, som deltar i projektet som genomförs för första gången som alliansentreprenad, inspireras av gemensamma framgångar och nya lösningar i arbetet.

"Framgångar och att hitta fungerande lösningar motiverar framåt i arbetet. Framgångar kan vara saker som låter enkelt, såsom att hålla tidtabellen eller till exempel skapa en välfungerande omväg. Att dela dessa framgångar tillsammans med hela teamet inspirerar och ger glädje", ler Laitinen.