Hoppa till innehåll

Ändringsarbetena för Ring I görs i Bredvik under hela sommaren

Publicerad 10.06.2020

Förbättringen av Ring I som började i oktober 2019 börjar ha kommit halvvägs i projektet och är nu vid Bredvik. Entreprenören GRK Infras byggnadsarbeten har framskridit enligt tidtabell och för närvarande pågår redan alla broarbeten som hör till projektet. Projektet, vars syfte är att minska trängseln och öka smidigheten i trafiken på Ring I och att göra det möjligt att bygga Spårjokern, beräknas vara klart i slutet av år 2021. 

– Arbetet har fått en bra start och under sommaren kommer det att hända mycket. I juni kommer vi bl.a. att riva den gamla vägsträckningen för Ring I från Torvmossvägen mot öst, vi kommer att bygga banken till Spårjokern och brodäcket till Bredviksknutens korsningsbro, berättar Jarmo Nirhamo, projektchef på Trafikledsverket. 

Projektets framskridande syns redan i terrängen, den nya vägsträckningen för Ring I börjar ta form och bullerskydd håller på att sättas upp. I projektet byggs totalt cirka 1,4 kilometer bullerskydd. På sommaren byggs bullerplank och -räcken på avsnittet mellan Valkjärvivägen och Kronoborgsvägen. 

I juli gjuts däcket till Räisäläbron för Spårjokern

I slutet av sommaren är det dags för gjutningarna av brodäcken, ett betydande skede med tanke på öppnandet av Ring I för trafik. Brodäcket till Räisäläbron för Spårjokern gjuts i juli och däcken till Bredviksknutens och Kronoborgsvägens broar i augusti. Samtidigt rivs de gamla broarna såsom den västra bron för gångtunneln i Sakkola och östra sidan av gångtunneln vid Bruksstranden. 

– På sommaren går projektet framåt med fart. Den östra bron för gångtunneln i Sakkola öppnas för trafik och i samma område flyttas Ring I till en ny sträckning. Vattenunderhållsarbetena mellan Valkjärvivägen och Torvmossvägen färdigställs i huvudsak i augusti och bullerskydd byggs i största delen av området, berättar GRK Infras platschef Timo Laitinen.

 

Se listan över alla arbetsskeden som framskrider och färdigställs i juli–augusti:

https://vayla.fi/web/sv/ring-i-bredvik/projektet-framskrider

 

Mer information:

Projektchef Jarmo Nirhamo, Trafikledsverket, tfn 029 534 3596,[email protected]

Projektingenjör Elina Keränen, Trafikledsverket, tfn 029 534 3637,[email protected]

Platschef Timo Laitinen, GRK Infra Oy, tfn 050 434 2978,[email protected]

 

Förfrågningar om Spårjokern:

https://raidejokeri.info/sv/ge-respons

Följ projektet:

På vår webbplats https://vayla.fi/web/sv/ring-i-bredvik

På Facebook www.facebook.com/Keha1Laajalahti

 

Ring I är en halvcirkelformad huvudled i huvudstadsregionen som förbinder Kägeludden i Esbo med Östra centrum i Helsingfors. För att minska trängseln i trafiken och göra det möjligt att bygga Spårjokern krävs åtgärder mellan Torvmossvägen och Åboleden. I projektet byggs en ny planskild anslutning och Ring I sänks. Projektet beräknas kosta 30 miljoner euro.

Bilagor

Trafikledsverket ansvarar för att utveckla och underhålla det statliga vägnätet, järnvägarna och farlederna. Till våra uppgifter hör också att upprätthålla servicenivån i trafiken samt deltar i samordningen av trafik och markanvändning. Därigenom främjar vi vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.

Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv