Hoppa till innehåll

Anbudstävlingen för motorvägen E18 mellan Forsby och Kotka har avgjorts

Publicerad 24.8.2011

Motorvägsavsnittet Forsby–Kotka byggs enligt livscykelmodellen. Trafikverket beställer ett helhetskoncept inom vilket den valda serviceproducenten svarar för planering, byggnad, drift och underhåll samt finansiering.

Trafikverket förhandlar med ett konsortium bildat av Destia AB, YIT Rakennus Oy och Meridiam Infrastructure Finance II S.á.r.l med avsikten att ingå ett avtal. Avtalet beräknas vara klart att undertecknas i november.

Avtalsförhandlingarna föregicks av en anbudstävling

I den internationella anbudstävlingen skickades anbudsbegäran till fyra anbudsgivare. Efter förhandlingsskedet lämnades två anbud.  Valkriteriet var att anbuden helhetsekonomiskt sett skulle vara förmånliga med avseende både på kvalitet och pris.

Anbudet som lämnades av den utvalde anbudsgivaren var det klart bästa ur helhetsekonomiskt perspektiv och det prismässigt förmånligaste. På basis av anbudet har man kunnat fortsätta förhandlingarna för att ingå ett serviceavtal inom ramen för den för projektet beviljade fullmakten om 650 miljoner euro.

Ett komprimerat utförande av livcykelmodellen väntas ge fördelar

Den avsatta tiden för att bygga vägavsnittet Forsby–Kotka är kort, ungefär tre år. Arbetet med att bygga den cirka 53 kilometer långa motorvägen påbörjas uppskattningsvis i slutet av 2011. Det uppskattas att motorvägen delvis öppnas för trafik redan 2013 och att den ska stå helt färdig 2014. På det hela taget ska vägarrangemangen som ingår i avtalet vara klara i slutet av 2015. Avtalsperioden, till vilken driften och underhållet för vägen samt finansieringen hör, sträcker sig till 2026.

Med hjälp av livscykelmodellen strävar man efter att vägavsnittet ska byggas snabbt, effektivt och högklassigt, med hög servicenivå på drift och underhåll samt en ändamålsenlig riskhantering. Modellen har tidigare använts vid byggandet av Lahtis motorväg och motorvägen mellan Muurla och Lojo.

En viktig länk som förenar regionen och förbinder den till det internationella nätverket

Motorvägen mellan Forsby och Kotka ligger på riksväg 7, som är en del av Finlands viktigaste internationella vägförbindelse E18 och av Nordiska triangelns trafiksystem som prioriteras av EU. Motorvägen förenar de nordiska huvudstäderna med varandra, med det övriga Europa och med Ryssland. Riksväg 7 är också en del av det allmäneuropeiska TEN-nätverket (Trans-European Networks).

Avsnittet Forsby–Kotka av motorvägen E18 genomförs som en Grön Motorväg. Den Gröna Motorvägen är ett samarbetsforum som bildats av kommunerna, landskapsförbunden och betydande företag i området. Syftet med forumet är att dra nytta av motorvägen E18 från Forsby österut som en innovationsplattform för teknologin inom hållbar utveckling.


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv