Hoppa till innehåll

Alliansentreprenad inom den offentliga sektorn för första gången i Europa

Publicerad 18.8.2011

Alliansmodellen är ett tillvägagångssätt som bygger på samverkan och enligt vilket man försöker säkerställa att de gemensamma målen uppnås med hjälp av avtalsmodellerna som används. Parterna delar riskerna och fördelarna i anknytning till projektet och utbyter information gällande entreprenaden och dess kostnader mera aktivt och öppet än inom de nuvarande modellerna. Den ekonomiska modellen baserar sig på open book-metoden, enligt vilken de verkliga kostnaderna och ett bidrag enligt avtalet utbetalas till entreprenörerna och planerarna. 

Alliansmodellen används nu för första gången i en offentlig entreprenad i Europa. Modellen har använts i hundratals projekt i Australien och Nya Zeeland där man haft goda erfarenheter av den.

Trafikverkets mål med alliansmodellen är att:

  • förbättra produktiviteten inom byggbranschen,
  • göra verksamhetskulturen inom byggbranschen mera öppen och förtroendefull,
  • åstadkomma en slutprodukt av högre kvalitet på ett snabbare och förmånligare sätt,
  • utveckla innovativitet och know-how.


VR Track valdes till Trafikverkets affärspartner

Trafikverket utför i samarbete med VR Track Oy Europas första alliansentreprenad. Entreprenaden omfattar projektets utvecklingsskede och möjligen också utförandet av projektet. Utvecklingsskedet omfattar bl.a. planering, fastställande av arbetsinnehållet, tidsplanen för projektet samt uppgörandet av en målkostnadskalkyl. I slutet av utvecklingsskedet besluter Trafikverket om man ska avancera till utförandeskedet.

Alliansen, Trafikverket och VR Track Oy, påbörjar planeringen av järnvägens förbättring i höst. Byggandet inleds nästa år och projektet beräknas bli färdigt år 2015. Ombyggnaden av den ca 90 km långa bansträckan omfattar:

  • räls och sliprar
  • ballast och tjälskydd
  • banvallskonstruktion, trummor och broar
  • att ändringarna som görs i el- och säkerhetsanordningarna under arbetets gång ska göras så att de motsvarar den standard som ombyggnaden förutsätter

På banavsnittet finns det dessutom utvecklingsbehov och det klarnar först i projektets utvecklingsskede i vilken utsträckning de bör genomföras.

Kostnadskalkylen för projektets ombyggnadsarbeten är ca 90-95 miljoner euro där Trafikverkets upphandling av rälsmaterial (20-30 miljoner euro) ingår.


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv