Hoppa till innehåll

70 000 kundservicekontakter – vägbeläggning betonades i responsen

Publicerad 17.12.2020

När coronaisolationen började i mars skedde en liten nedgång i antalet kontakter till trafikens kundservice.

Talvinen tie.

När människor började röra sig mer inom landet efter våren, syntes detta också som en uppgång i antalet kontakter. Kundservicen ger råd och tar emot trafikrelaterade åtgärdsförslag och respons.

I år har vägbeläggningar betonats i kundkontakterna, då 10 000 kontakter gällde detta ämne (år 2019: 4 000 kontakter).

”I början av året tog kunderna kontakt gällande hål i vägarna efter den besvärliga vintern. Anslagen för vägbeläggningsarbeten ökade också kontakterna gällande beläggningsbehov. Vi har också fått en del beröm för vägbeläggningar, liksom också för utjämning av grusvägar”, säger kundservicechef Katariina Korteoja.

Undantagsåret förändrade rörligheten: Trafiken till stugorna är eventuellt orsaken till att just responsen på grusvägarna fördubblades. Förra året gavs respons på grusvägar 3 000 gånger, i år är antalet 7 800 fram till slutet av november.

Rådgivning och åtgärdsförslag

I år inkom lite fler åtgärdsförslag än i fjol, cirka 1 700 stycken. Via förslagshjälpen i Trafikens kundservice finns allmän information om möjligheterna att förverkliga förslagen.

Sammanlagt har vi mottagit 34 000 responskontakter fram till slutet av november i år, medan antalet år 2019 var 25 000. Kundservicen kategoriserar kontakterna som rådgivning, åtgärdsförslag, respons och entreprenadmeddelanden. Sammanlagt kommer de olika kontakterna i år att uppgå till uppskattningsvis 70 000, då antalet i fjol var 55 000.

Palautevayla.fi populäraste kanal

Trafikens kundservice kan nås per telefon, e-post eller responskanalen palautevayla.fi. Närmare hälften (45 %) av alla kontakter kommer redan via responskanalen.

Via responskanalen kan du göra en anmälan gällande vägens skick eller ett utvecklingsförslag som gäller trafiken. På kartan kan du bläddra bland respons och anmälningar om vägens skick som redan getts. Respons som kan lokaliseras på kartan är en viktig del av hanteringen och utnyttjandet av kontakterna. Med hjälp av lokalisering och ämnesval kan meddelandena förmedlas smidigare till entreprenörerna.

”Vi har förbättrat kontakten gällande trafikleder, till exemel kompletteras självbetjäningsmöjligheterna och informationsbanken ständigt. Nästa år kommer vi att se över telefontjänsten för att vi bättre ska kunna erbjuda mer krävande rådgivning. Även automatiseringen och robotiseringen fortsätter, och detta kommer att synas som en effektivare skötsel av kontakterna”, säger Korteoja om 2021 års förändringar.