Företag som utnyttjar Digiroad

Digiroad används mångsidigt vid olika teknologilösningar. Digiroad används till exempel vid ruttoptimerings- och logistikservicen, transportplanering, navigationssystem och stadsplanering. Följande listan presenterar servicen som utnyttjar Digiroad. Om ditt företags information inte finns på listan, anmäla Digiroad-team (info(a)digiroad.fi). 

 

 •  

  TraffICT

  TraffICT använder Digiroad vid servicen gällande optimering av teknologi för att utveckla effektiva servicen såväl som utnyttja och administrera data. 

  Kontaktuppgifter: Jani Riekkinen jani.riekkinen(a)traffict.fi, tel. +358 45 670 1990

 •  

  Carement

  Carement använder Digiroad vid bland annat förvaltning av farledsobjekt. 

  Kontaktuppgifter: kontorschef Juha-Pekka Lamminsivu, juha-pekka.lamminsivu(a)carement.fi, tel. +358 50 3138 376

 •  

  Linea Konsultit

   

  Linea Konsultit Oy utnyttjar Digiroad mångsidigt i olika trafikplaneringsuppgifter, som till exempel priorisering av projekt, tillgänglighetsanalyser, förklaringar gällande vägnätverk, servicenivåspecifikationer för kollektivtrafik, hållplatsförklaringar, analyser för skolrutter och beräkning av pendlingsrutter.

  Kontaktuppgifter: www.linea.fi

  Ett expertföretag inom markanvändning och trafikplanering, Ramboll Finland använder Digiroad som ett mångsidigt verktyg för planering och konsultering. Digiroad är en viktig informationskälla i planeringsprocesser och en väsentlig del av geodata analyser i olika typ av projekt. Vi gör Digiroad-baserade analyser gällande till exempel antalet anslutningar och transporteringsrutter och vi utnyttjar Digiroad också vid väg- och gatunätets inventeringsprojekt.

  Kontaktuppgifter: projektledare Ari Sirkiä, ari.sirkia(a)ramboll.fi, tel. +358 20 755 6241

   

  WSP

  WSP använder Digiroad vid 
  - GIS konsultering
  - trafik- och stadsplanering
  - restid-tillgänglighetsanalyser
  - definiering av funktionella vägklasser
  - analyser av urban struktur

  Kontaktuppgifter: WSP Finland

 •  

  EEE Innovations

  EEE Innovations utvecklar ett guidningssystem för tidtabelltrafik. Systemet optimerar både energikonsumption och hur bra trafik håller på tiden. EEE Innovations utnyttjar Digiroads lägesbaserade hastighetsbegränsningar för att kunna skapa optimala körhastighetsprofiler. 

  Kontaktuppgifter: www.e3inno.com

 •  

  Fluent Progress RT

  Fluent "Kunto" är ett trådlöst datainsamlings- och rapporteringssystem för vägar och gator, utvecklat för optimering av gatu- och vägunderhållsaktörernas arbete. Digiroad -material används i applikationen vid lokalisering såsom administration, övervakning, rapportering och visualisering av underhållsdata. 

  Kontaktuppgifter: Marko Miettinen, marko.miettinen(a)fluentprogress.fi, tel. +358 45 857 5586

 •  

  Ficonic Solutions

  Ficonic Solutions använder Digiroad vid kundprojekter och utvecklingen av företagets egna Carrio-system, inriktad för bilisterna. 
  Kontaktuppgifter: VD Timo Salminen timo.salminen(a)ficonicsolutions.com tel. +358 40 745 6821

 •  

  Dimenteq Oy

  Dimenteq använder Digiroad vid addresslokalisering och logistikoptimering på DIMGeocode-, DIMRoute- och DIMLogistics -servicen. 
  - DIMLogistics-service producerar kundspecifika lösningar inom logistik
  - DIMRoute är ett gränssnittservice för ruttoptimering
  - DIMGeocode är ett gränssnittservice för addresslokalisering

  Kontaktuppgifter: VD Teemu Virtanen, teemu.virtanen(a)dimenteq.fi, tel. +358 50 404 6622

 •  

  TomTom

  Digiroad används vid underhåll av TomToms navigationsdatabas. Information som utnyttjas är bland annat
  - geografiska namn
  - geometri
  - hastighet och annan attributdata

  Kontaktuppgifter: Senior GIS Engineer Miika Mäkelä miika.makela(a)tomtom.com tel. +358 40 509 4964

 •  

  Esri

  Digiroad används vid Esris service "Finlands vägg- och gatunät". Med hjälp av servicen kan man beräkna rutter, tillgänglighet och serviceområden. 

  Kontaktuppgifter: aineistot(a)esri.fi Jussi Lehtonen jussi.lehtonen(a) esri.fi

   

  Procomp

  Procomp Solutions använder Digiroad vid beräkning av distans och restider. Procomp Solutions använder de här resultater vid R2-optimering och prissättningsverktyg, där det är nödvändigt att beräknä stora distans/tid -matriser och där beräkningen måste vara snabb.
  Digiroad används också vid Procomps geokodningsservice (addresskorrigering och lokalisering).

  Mera information: www.procomp.fi

  Valio

  Valio använder Digiroad vid ruttplanering och beräkning av restider gällande mjölkinsamling och mjölktransport.

  Kontaktuppgifter: Logistikchef Petteri Laine petteri.laine(a)valio.fi, tel. +358 50 384 2542
   

  Vinka

  Vinka använder Digiroad vid beräkning av ruttoptimering och automatisk ruttkombinering.

  Kontaktuppgifter: VD Peitsa Turvanen peitsa.turvanen(a)vinka.fi tel. +358 50 544 5256

  Fastroi producerar trådlösa datainsamlingslösningar för hälsovård-, social- och boendetjänsternas verksamhetsstyrning. Fastroi utnyttjar Digiroad som en adresskälla i HILKKA-datasystemet för hemsjuksvårds optimering.

  Kontaktuppgifter: Produktchef Mikko Hassinen, mikko.hassinen(a)fastroi.fi. Mer information www.fastroi.fi

 •  

  CGI

  CGI använder Digiroad bland annat vid planering av skoltransportrutter och skolvägar.

  Kontaktuppgifter: produktchef Pia Nyman-Ghezelbash, pia.nyman-ghezelbash(a)cgi.com, tel. +358 40 724 6988